2014-12-03 14:58:44
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych...
2014-12-02 09:28:26
Rada Gminy Kalinowo liczy 15 radnych, w pierwszym posiedzeniu udział wzięli wszyscy radni....
więcej
obrazek
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Kalinowo!

UWAGA!!! NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW (od 1 stycznia 2015 r.)

- Miejscowości: Laski Wielki, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Stacze, Kucze, Czyńcze, Mazurowo, Pisanica, Borzymy, Ryczywół, Stożne, Skrzypki, Lisewo, Jędrzejki, Romoty, Romanowo

- Miejscowości: Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Dugie, Skomętmo Wielkie, Kulesze, Wysokie, Zaborowo, Mikołajki, Golubka, Golubie, Szczudły

- Miejscowości: Dorsze, Iwaśki, Marcinowo, Piętki, Kalinowo, Stare Cimochy, Milewo, Zanie, Wierzbowo, Zocie, Kile , Turowo, Ginie, Maże

- Spółdzielnie: Kalinowo, Pisanica, Borzymy – zabudowa wielolokalowa.

 


Od 01 lipca 2014 r. na terenie gminy obowiązywać będą nowe stawki opłat za wywóz śmieci:

dla odpadów zbieranych selektywnie (suche – mokre) stawkę opłaty ustalono na 6,50 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca;

dla odpadów zmieszanych opłata wynosi 9,50 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.

W związku z tym należy ponownie złożyć deklarację, w celu ustalenia nowej opłaty na następny okres rozliczeniowy. W przypadku niezłożenia takiej deklaracji gmina samodzielnie określi wysokość należnej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Zaktualizowane deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy w pok. nr 1.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy Kalinowo:

93 9331 0004 0000 0200 0286 0008.

NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW (obowiązujące od 1 lipca 2014 r.):


- Miejscowości: Laski Wielki, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Stacze, Kucze, Czyńcze, Mazurowo, Pisanica, Borzymy, Ryczywół, Stożne, Skrzypki, Lisewo, Jędrzejki, Romoty, Romanowo

- Miejscowości: Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Dugie, Skomętmo Wielkie, Kulesze, Wysokie, Zaborowo, Mikołajki, Golubka, Golubie, Szczudły

- Miejscowości: Dorsze, Iwaśki, Marcinowo, Piętki, Kalinowo, Stare Cimochy, Milewo, Zanie, Wierzbowo, Zocie, Kile , Turowo, Ginie, Maże

- Spółdzielnie: Kalinowo, Pisanica, Borzymy – zabudowa wielolokalowa.

Andrzej Bezdziecki

Wójt Gminy KalinowoDRUK DEKLARACJI

Uchwała Nr XXX/218/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XX/141/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpisał dn. 2008-04-03 13:26:40 Anna Wasilewska, zaktualizował dn. 2014-12-08 12:15:57 Anna Wasilewska.
obrazek
Strona Startowa | Kontakt | BIP | Historia | O Gminie | Turystyka | Komunikaty | Inne Strony
Projekt Graficzny - Studio Projektowe DEOS | Oprogramowanie wykonane przez lokoZ.INFO