A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Kolędy po zmroku

15.01.2018

11:09

Anna

IMG_1354

Ełccy artyści kolejny raz gościli w Gminie Kalinowo.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

12.01.2018

10:38

Anna

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

czytaj więcej »
Miejsca Przyjazne Rowerzystom

11.01.2018

14:30

Anna

plakat_gv_4_ost_sz

Konkurs dla organizacji pozarządowych

11.01.2018

12:16

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2018 rok. Termin składania ofert upływa dnia 5 lutego 2018 r. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kalinowo lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo. Decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

Uwaga – sprawdź termin ważności dowodu osobistego

10.01.2018

11:22

Anna

Uprzejmie przypominamy, że każdy dowód osobisty ma swoją datę ważności. Prosimy o sprawdzenie ważności swojego dowodu osobistego. Termin ten znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu.

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty mogą mieć trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach, bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można również przekroczyć granicy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet (osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy w 2018roku

06.11.2017

09:58

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2018 rok

03.10.2017

09:03

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Informacja o wyborze ofert na 2017 rok

17.02.2017

08:40

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2017

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

30.01.2017

09:48

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Facebook