A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Mazurski Słowik

21.05.2018

11:41

Anna

pro1

Już po raz trzeci na terenie gminy Kalinowo realizowany jest projekt Mazurski Słowik. Uczniowie szkół podstawowych z Kalinowa, Borzym, Pisanicy i Sypitek uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, podczas których poznają dziedzictwo kulturowe regionu Warmii i Mazur. 

czytaj więcej »
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

17.05.2018

09:40

Anna

 W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Powyższa ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek poboru opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne, wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji, przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

czytaj więcej »
Stypendia pomostowe

15.05.2018

13:33

Anna

SC224e_UG_K18051512301

Wycieczka rowerowa

14.05.2018

08:04

Anna

 rower

Gminny Ośrodek Kultury, Filia w Pisanicy serdecznie zaprasza na wycieczkę rowerową połączoną z ogniskiem w Makosiejach, która odbędzie się 19 maja 2018 r. Wyjazd o godzinie 14.00, z placu przy Domu Kultury w Pisanicy. Organizatorzy zapewniają kiełbaski oraz napoje. Wystarczy wziąć rower i dobry humor.

Zapisy w Domu Kultury w Pisanicy do czwartku (17 maja br.)

GOK w Pisanicy

Pieczenie sękacza i sport w każdym wieku

11.05.2018

12:48

Anna

1

 

 

W dniu  24 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie integracyjne w ramach projektu „Sport w każdym wieku”. W trakcie spotkań i marszów z kijkami uczestniczki projektu postanowiły upiec sękacza sposobem tradycyjnym u koleżanki, która uczestniczy w projekcie.

czytaj więcej »

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

 

EU_POZIOM-Kolor

Pogoda

Komunikaty

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Prawdziska

19.04.2018

09:19

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r. nr GN.6840.2.2017.2018 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Prawdziska - termin przetargu 20.06.2018 r., godz. 10.00

Informacja o wyborze ofert na 2018 rok

22.02.2018

11:32

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2018

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy w 2018roku

06.11.2017

09:58

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2018 rok

03.10.2017

09:03

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook