A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

Festyn ekologiczny - Energia żywiołów

25.07.2019

13:19

Anna

energia-zywiolow-na-strone-3-750x350

 

Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO” zaprasza na festyn pn. “Energia żywiołów”, poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, który na zlecenie LGD „Lider w EGO”zorganizuje Stowarzyszenie na rzecz pomocy i integracji społecznej „Biała Olecka”.

Festyn odbędzie się 3 sierpnia 2019 roku w Białej Oleckiej. W programie:

– prezentacja ekologicznych rozwiązań technicznych jak fotowoltaika, auto z napędem elektrycznym, ekologiczne materiały w wykończeniu wnętrz,

– konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i dorosłych,

– warsztaty pt. „Drugie życie przedmiotu” – burza mózgów w poszukiwaniu nowego zastosowania niepotrzebnych rzeczy, pokaz mody wiecznie aktualnych kolekcji „second hand”,

– występy zespołów ludowych,

– imprezę uświetnią stoiska ze zdrową żywnością, rękodziełem, miodami.

W trakcie festynu będziemy mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, uzyskać wsparcie i radę od fachowców w zakresie rozwiązań, jak pozyskania dofinansowania. Imprezie towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów, będzie można zjeść potrawy regionalne i wygrać nagrody w konkursach!

 

Zapraszamy rodziny!

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Spotkajmy się w świetlicy

22.07.2019

07:58

Anna

received_692302994525466

 

Pod takim hasłem w świetlicy wiejskiej w Makosiejach, w sobotę 13 lipca 2019 r. odbyły się warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, a na zakończenie dnia spotkanie integracyjne na plaży. Działania te były realizowane w ramach projektu „Pozytywnie nakręceni” współfinansowanego z budżetu Gminy Kalinowo.

czytaj więcej »
Zwrot podatku akcyzowego

11.07.2019

14:26

Anna

Od 01 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2019 roku na 1 ha użytków przysługuje 100 litrów paliwa na rok. Dodatkowo w tym roku po okazaniu zaświadczenia z ARMiR o średniej rocznej liczbie posiadanego bydła za poprzedni rok przysługuje dodatkowe 30 litrów paliwa na dużą jednostkę przeliczeniową bydła. W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23.07.2019 r. informujemy, iż do wniosków o zwrot podatku akcyzowego nie są wymagane nowe zaświadczenia z ARMiR o średniej rocznej liczbie posiadanego bydła za poprzedni rok - jeżeli były złożone w lutym tego roku.

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA - zwrot podatku akcyzowego

PISMO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

11.07.2019

14:26

Anna

IMG_3482(1)

Uwaga! Zmiana terminarza rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej

08.07.2019

14:02

Anna

IMG_20190707_122413

Druga kolejka rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej odbyła się 7 lipca w Piętkach. Wyniki drużyn po kolejnych meczach umieszczone są w zakładce terminarz rozgrywek (poniżej).

czytaj więcej »

08.07.2019

13:55

Anna

Zaproszenie-MAS-19-internet (1)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok

08.10.2019

09:26

Anna

 

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

                       - Projekt Programu współpracy

                       - Formularz konsultacji
Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Facebook