A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Targowisko gminne wznawia działalność

17.04.2020

14:00

Anna

indeks - komunikat

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kalinowo nr 31.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., powraca możliwość handlu na terenie targowiska gminnego w Kalinowie.

Należy pamiętać, że wszyscy musimy stosować się do wymogów wprowadzonych przepisami prawa, w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wymogi obowiązują nie tylko właścicieli stanowisk handlu, czy usług, ale także klientów.

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

17.04.2020

10:42

Anna

bs elk

 

 

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

- rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:


20.04.2020 (poniedziałek) nazwiska od A do M (włącznie)
21.04.2020 (wtorek) nazwiska od N do Ż (włącznie)


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

UWAGA! ODCZYTY WODOMIERZY - wydłużony termin

16.04.2020

08:29

Anna

indeks - komunikat

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i obowiązującymi w tej sytuacji przepisami, Wójt Gminy Kalinowo zwraca się z prośbą o podanie stanu wodomierzy (nie dotyczy wodomierzy ze zdalnym odczytem). Powyższą informację należy podać do 20 kwietnia 2020 r., tel. 87/621 87 71 lub e-mail: m.malinowska@kalinowo.pl.

W przypadku nie podania stanu wodomierzy do 20 kwietnia 2020 r., stan zostanie przyjęty na podstawie średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy i na tej podstawie będą wystawiane faktury.

DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: Czyńcze, Jędrzejki, Kucze, Lisewo, Laski Wielkie, Laski Małe, Łoje, Makosieje, Romanowo, Ryczywół, Romoty, Sypitki, Stacze, Skrzypki.

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

15.04.2020

14:49

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa dnia 8 maja 2020 r. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kalinowo lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo. Decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

10.04.2020

11:56

Anna

232454_wielkanoc

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy życzymy

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech Zmartwychwstały Pan przyniesie miłość, spokój i szczęście,

a atmosfera serdeczności i przyjaźni

pozwoli zapomnieć o codziennych

troskach i niepokojach.

 

 

             Mieczysław Głębocki                                        Andrzej Bezdziecki                                  

Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo                         Wójt Gminy Kalinowo

                                                                                                  wraz z Pracownikami

Czyste powietrze

07.04.2020

10:56

Anna


W sprawach związanych z Programem Czyste Powietrze prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem – 515 215 001.
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook