A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Dziewiąta edycja programu Działaj Lokalnie zakończona!

21.12.2018

12:41

Anna

DSC_0196

We wtorkowe popołudnie, 18 grudnia 2018 odbyła się Gala Działaj Lokalnie pod patronatem Starosty Ełckiego. Podczas Gali podsumowano tegoroczną edycję programu Działaj Lokalnie i rozstrzygnięto konkurs „Opowiedz…”.  Celem konkursu jest zachęcenie grantobiorców Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw 
wspieranych w ramach Programu Działaj Lokalnie za 2018 r. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów.

Program Działaj Lokalnie od dziewięciu lat jest realizowany w powiecie ełckim, a dwa lata temu do programu dołączyła gmina Świętajno. Dotychczas dofinansowano 132 projekty na sumę ponad 533 tysięcy złotych. W programie swoje pomysły na realizację działań o charakterze dobra wspólnego realizują organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, czyli aktywni mieszkańcy sześciu gmin.

czytaj więcej »
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

21.12.2018

12:35

Anna

 

EFS

Informujemy, że w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

czytaj więcej »
Zimowisko dla dzieci rolników w Zakopanem

21.12.2018

12:30

Anna

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wraz z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie” organizuje zimowisko dla 160 dzieci rolników. Wypoczynek odbędzie się w terminie od 18 do 27 stycznia 2019 roku. Dzieci zostaną zakwaterowane w Domy Wypoczynkowym „U Franka” (ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane) oraz Willi „Grzesiczek” (Olcza-Stachonie 35, 34-500 Zakopane).

czytaj więcej »

19.12.2018

11:58

Anna

Plakat-zapros kominiarza

IV Sesja Rady Gminy

19.12.2018

09:46

Anna

Informuję, że 20 grudnia 2018 roku (czwartek), o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej »
Stypendia sportowe w Gminie Kalinowo

17.12.2018

12:45

Anna

IMG_2247    

Wzorem lat ubiegłych najlepsi sportowcy z terenu Gminy Kalinowo zostali nagrodzeni i docenieni. Na podstawie podjętej przez Radę Gminy Kalinowo Uchwały, dotyczącej stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej zostało wyróżnionych 13 młodych sportowców, trener oraz 1 zespół sportowy.

czytaj więcej »

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Prawdziska

19.04.2018

09:19

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r. nr GN.6840.2.2017.2018 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Prawdziska - termin przetargu 20.06.2018 r., godz. 10.00

Informacja o wyborze ofert na 2018 rok

22.02.2018

11:32

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2018

Facebook