A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

26.06.2019

14:15

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy (termin składania dokumentów: 10.07.2019 r., godz. 15.00) - pobierz ogłoszenie

X Gminna Liga Piłki Nożnej

25.06.2019

12:05

Anna

pilka

Rusza X edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kalinowo. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania drużyn chcących uczestniczyć w rozgrywkach kolejnej Ligi. Ostateczny termin zgłoszenia drużyny to 30 czerwca 2019 r., do godziny 9.50. Początek rozgrywek 30 czerwca (niedziela) na stadionie w Pisanicy ok. godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!!

REGULAMIN

VII Sesja Rady Gminy

24.06.2019

09:55

Anna

Informujemy, że 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej »
Wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

24.06.2019

07:56

Anna

plakat_kolonie

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

 Wypoczynek odbędzie się  w czterech turnusach:

I turnus (pozostało 6 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 37/39, 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  04.07.2019 – 14.07.2019.

II turnus (pozostało 12 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  24.07.2019 – 03.08.2019.

III turnus (pozostało 9 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się  w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym " Lider" w Lesku ul; Jana Pawła II 18  w terminie  14.08.2019 – 24.08.2019. ( Bieszczady)

IV turnus (pozostało 14 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane w terminie  20.08.2019 – 30.08.2019.

czytaj więcej »
Komunikat w sprawie nieprawdziwych oświadczeń o ewakuacji ludności cywilnej w trakcie ćwiczenia pk. DRAGON-19

24.06.2019

07:48

Anna

W związku z oświadczeniem zamieszczonym na stronie internetowej naszej gminy oświadczamy, że informacja o rzekomej ewakuacji ludności cywilnej przez Żandarmerię Wojskową i armię amerykańską w trakcie ćwiczenia pk. DRAGON-19, jest nieprawdziwa.

Zamieszczenie oświadczenia o w/w treści wynika z nieautoryzowanego użycia uprawnień redaktorskich na naszej stronie internetowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook