A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

Wyprawki szkolne

14.11.2019

07:26

Anna

IMG_20191030_102633490_BURST000_COVER_TOP

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. ufundowała wyprawki szkolne (plecaki, piórniki oraz worki na obuwie) 7 uczniom klasy I Szkoły Podstawowej  w Sypitkach. Wyprawki zostały wręczone dzieciom podczas uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia kl. I Szkoły Podstawowej w Sypitkach dnia 30.10.2019 r. przez Panią Dyrektor Szkoły, Julię Burbę. Spółka GAZ-SYSTEM S.A. sprawiła tym samym wielką radość dzieciom i rodzicom.

 

 

czytaj więcej »
Narodowe Święto Niepodległości

14.11.2019

07:22

Anna

IMG_3879

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. 101 rocznicę tego podniosłego wydarzenia uczcili mieszkańcy gminy Kalinowo w dniu 10 listopada podczas uroczystych koncertów w Kalinowie i Pisanicy.

czytaj więcej »
e-Administracja w Gminie Kalinowo

06.11.2019

11:43

Anna

W październiku Andrzej Bezdziecki Wójt Gminy Kalinowo i Grażyna Suchocka Skarbnik Gminy Kalinowo podpisali umowę na realizację projektu dotyczącego usprawnienia realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych, na który Gmina Kalinowo pozyskała ponad 1.200.000 zł. Projekt „e-Administracja w Gminie Kalinowo” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 1.400.000 zł.


 

czytaj więcej »

05.11.2019

13:35

Anna

koncert_swieto_niepodleglosci_plakat

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy S 61

04.11.2019

10:49

Anna

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące budowy drogi ekspresowej S-61 ("Via Baltica") na odcinku Wysokie – Raczki, z przedstawicielami wykonawcy – firmą Budimex oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Olsztyn. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów Gminy Kalinowo

24.10.2019

12:16

Anna

W październiku, przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w szkołach gminy Kalinowo zostały wręczone stypendia dla uzdolnionych uczniów.

W trakcie uroczystości zostały przekazane stypendia w ramach realizacji projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok

08.10.2019

09:26

Anna

 

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

                       - Projekt Programu współpracy

                       - Formularz konsultacji

Facebook