A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

18.09.2019

10:57

Anna

plakat 18.09

VIII Sesja Rady Gminy

16.09.2019

12:15

Anna

Informujemy, że 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 11.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej »
Kolejna „OSA” w Gminie Kalinowo

06.09.2019

11:23

Anna

DSC05798

Na terenie Gminy Kalinowo powstało kolejne miejsce sportowej aktywności, wypoczynku i rekreacji. Otwarta Strefa Aktywności powstała na plaży w Skrzypkach.

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca, w których mieszkańcy mogą pracować nad swoją tężyzną fizyczną, zażywać ruchu i odpoczywać na świeżym powietrzu. Do dyspozycji amatorów sportowych wrażeń oddana została plenerowa siłownia z nawierzchnią trawiastą, w skład której wchodzi 6 urządzeń do ćwiczeń, w tym: prasa nożna, orbitrek, biegacz, wioślarz, twister, wahadło. W ramach projektu został zamontowany również stolik do gry w szachy i stół do gry w tenisa stołowego.  

czytaj więcej »
KURS OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU DLA SENIORÓW PLUS TABLET W PREZENCIE

06.09.2019

07:53

Anna

Plakat_ostateczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie zaprasza na darmowe szkolenie z obsługi komputera i Internetu dla seniorów 65+. Szkolenie szczególnie jest adresowane do osób starszych, które nigdy nie korzystały z Internetu lub dopiero od niedawna zaczęły przełamywać bariery związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Podczas kursu seniorzy będą poznawać podstawy obsługi komputera i sposób korzystania z sieci.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: po utworzeniu grupy, minimum 11 osób

Czas trwania kursu: 60 godzin,

Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 2-3 razy w tygodniu przez 6 tygodni (15 spotkań po 4 godziny lekcyjne).

czytaj więcej »
Dożynki Gminne

03.09.2019

08:03

Anna

IMG_7442

Rolnicy z Gminy Kalinowo świętowali zakończenie najważniejszych prac polowych i zebranie plonów 1 września br. w Kalinowie. Uroczystość  miała podwójny charakter: religijny zawiązany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą Święta w miejscowym kościele parafialnym. Rolnicy, samorządowcy i wszyscy zaproszeni goście wspólnie podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po Mszy Świętej, barwny korowód udał się na plac obchodów dożynkowych, gdzie Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki oraz Starościna i Starosta Dożynek – Jowita i Zbigniew Dębscy zainaugurowali dożynki.
 

czytaj więcej »
Festyn Strażacki

26.08.2019

11:44

Anna

IMG_7190(1)

 Straż pożarna to nie tylko niesienie pomocy czy też branie udziału w ćwiczeniach, to również aktywne włączanie się w życie społeczeństwa. Przykładem tego może być Festyn Strażacki, którego bardzo ciekawy program przygotowali strażacy z OSP w Kalinowie. Festyn odbył się 15 sierpnia na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kalinowie.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok

08.10.2019

09:26

Anna

 

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

                       - Projekt Programu współpracy

                       - Formularz konsultacji
Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Facebook