A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

05.07.2019

08:02

Anna

plakat_wakacje

Otwarcie drogi w Romanowie

04.07.2019

07:44

Anna

1

W piątek, 28 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej w Romanowie. W ramach tej inwestycji przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 830 mb, i szerokości 3,5m. Droga zyskała nową nawierzchnię.

czytaj więcej »
X Gminna Liga Piłki Nożnej rozpoczęta

02.07.2019

13:58

Anna

1

30 czerwca, na boisku w Pisanicy rozegrano pierwsze mecze dziesiątej edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej.  W tym roku w rozgrywkach bierze udział 9 drużyn z terenu Gminy Kalinowo.

czytaj więcej »
Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki z wotum zaufania i absolutorium

02.07.2019

11:57

Anna

Zmienione przepisy o samorządzie terytorialnym zobowiązują Wójta Gminy do przedstawienia Radnym i Mieszkańcom, w terminie do 30 maja, raportu o stanie gminy. Taki raport za 2018 r. został przedstawiony przez wójta Gminy Andrzeja Bezdzieckiego. Na sesji w dniu 27 czerwca, po zakończeniu debaty nad przedmiotowym raportem , Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania wójtowi Gminy Kalinowo. Wszyscy radni poparli też uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium  za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

26.06.2019

14:15

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy (termin składania dokumentów: 10.07.2019 r., godz. 15.00) - pobierz ogłoszenie

X Gminna Liga Piłki Nożnej

25.06.2019

12:05

Anna

pilka

Rusza X edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kalinowo. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania drużyn chcących uczestniczyć w rozgrywkach kolejnej Ligi. Ostateczny termin zgłoszenia drużyny to 30 czerwca 2019 r., do godziny 9.50. Początek rozgrywek 30 czerwca (niedziela) na stadionie w Pisanicy ok. godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!!

REGULAMIN

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja dotycząca konsultacji Porgramu Współpracy na 2020 rok

08.10.2019

09:26

Anna

 

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

                       - Projekt Programu współpracy

                       - Formularz konsultacji
Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Facebook