A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

06.08.2019

11:08

Anna

pilka siatkowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. Turniej odbędzie się 11 sierpnia (niedziela) w Skrzypkach.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu turnieju od godz. 9.30, przy boisku do piłki siatkowej. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10.00.

Do zobaczenia na turnieju! Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia.

REGULAMIN

Gminna Liga Piłki Nożnej przed finałem

06.08.2019

10:57

Anna

IMG_20190804_113211

Dobiega końca sportowa rywalizacja w ramach X Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Ostatnie, decydujące rozgrywki będą miały miejsce 11 sierpnia br. na boisku sportowym, na plaży w Skrzypkach.

czytaj więcej »
Zaproszenie na wyjazd do Węgorzewa

01.08.2019

14:18

Anna

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę i niedzielę sierpnia, na węgorzewskim Placu Wolności odbędzie się Międzynarodowy Jarmark Folkloru. Już po raz 42. wydarzenie to zgromadzi wielbicieli autentycznej kultury ludowej z Polski i zagranicy - twórców, rzemieślników i rękodzielników, śpiewaków i muzykantów. Jak w roku ubiegłym, swój kunszt śpiewaczy, taneczny, muzyczny zaprezentują wykonawcy z Polski oraz państw ościennych.

Podczas Jarmarku odbędą się również:

 • pokazy rzemiosł tradycyjnych
 • warsztaty rękodzielnicze
 • zajęcia plastyczne na stoiskach edukacyjnych Uczestnicy z Białorusi, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Hiszpanii.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Węgorzewa  w dniu 03.08.2019 (sobota). Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w Jarmarku, planujemy również krótki pobyt w Parku Etnograficznym przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w którym główną atrakcją są drewniane chałupy pochodzące z Krzyżewa. Udział w imprezie odbywa się w ramach projektu "Mazurski Słowik" finansowanego z budżetu Gminy Kalinowo i dla uczestników jest nieodpłatny.

Wyjazd z Kalinowa przy GOK-u o godz. 8.30, z Pisanicy o godz. 8.45,  powrót do Kalinowa planowany jest na godz. 15.00. Zgłoszenia pod numerem 608 019 837

 

Serdecznie zapraszamy

GBP w Kalinowie

01.08.2019

13:47

Anna

wakacje

Gminna Liga Piłki Nożnej

01.08.2019

11:41

Anna

 IMG_20190728_105917

W minionych tygodniach odbyły się cztery spotkania w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej. 

czytaj więcej »
Miejsce spotkań w Wierzbowie

31.07.2019

08:25

Anna

2

Mieszkańcy Wierzbowa mają swoje miejsce spotkań. Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie, samorządu Gminy Kalinowo i mieszkańców Wierzbowa, zrealizowane zostało zadanie - „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”. W ramach projektu wykonano siłownię zewnętrzną.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok

08.10.2019

09:26

Anna

 

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

                       - Projekt Programu współpracy

                       - Formularz konsultacji
Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Facebook