A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Dożynki Gminy Kalinowo

26.08.201614:40

Anna

plakat-dozynki-2016-krzywe

Serdecznie zapraszamy 28 sierpnia (niedziela) do Pisanicy, gdzie odbędą się Dożynki Gminy Kalinowo.

Dożynki to od wieków najważniejsze święto polskiej wsi. Poprzez celebrację tradycyjnej obrzędowości oraz wspólną zabawę złożymy podziękowania Rolnikom za ich trud włożony w zbiór plonów.

Tegoroczny program Dożynek przewiduje m.in. Mszę św. dziękczynną, konkursy dla dorosłych i dzieci, wioskę dziecięca, wystawę klaczy hodowlanych ras zimnokrwistych, możliwość przejażdżki na kucyku oraz wiele innych atrakcji. Tradycyjnie, odbędą się konkursy na najlepszą domową nalewkę oraz najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Program:

11.00 Msza Święta Dożynkowa w kościele parafialnym

12.20 Otwarcie Dożynek przez Wójta, Starościnę i Starostę

12.40 Mażoretki z Sejn

13.00 Wystawa Klaczy Hodowlanych ras Zimnokrwistych

13.00 Animacje dla dzieci z Zaciszem

14.30 Konkurs wieńców dożynkowych i na nalewkę domową

14.40 Na ludową nutę – występy dzieci ze szkół z terenu Gminy Kalinowo

15.00 Zwyczaje w dawnej Polsce – tańczymy poloneza – występ uczniów Gimnazjum w      Kalinowie

15.30 Występ dziecięcej grupy tanecznej pod kierunkiem Kathariny Kochanowskiej

15.40 Występ Zespołu Piętaszki

16.00 Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczestników projektu Równać Szanse 2015

16.15 Zabawy, animacje, konkursy

16.20 Występ Zespołu Kalina

17.00 Występ Zespołu Pisanickie Słowiki

17.40 Marian na Dożynkach z Zespołem Kalina

18.00 Mistrzostwa Gminy w rzucie w jajkiem

18.30 Gwiazda wieczoru : Skansen Band

19.30 Koncert zespołu Summer Night

21.00 Taniec z ogniem - GORE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook