A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Święto rolników w Pisanicy

29.08.201612:34

Anna

Dożynki to największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Rolnicy z Gminy Kalinowo świętowali  28 sierpnia br. w Pisanicy.

Święto Plonów miało podwójny charakter: religijny zawiązany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy związany z zabawą z okazji zakończenia plonów. Dożynki rozpoczęły się Mszą Święta w miejscowym kościele parafialnym. Rolnicy, samorządowcy i wszyscy zaproszeni goście wspólnie podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po Mszy Świętej Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki oraz Starościna i Starosta Dożynek – Justyna i Andrzej Borkowscy zainaugurowali dożynki. Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne świętowanie. Nie zabrakło występów muzycznych, jak również artystycznych. Swój występ miały również dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy.

Niewątpliwie jedną z ważniejszych atrakcji tegorocznych dożynek była wystawa Klaczy Hodowlanych ras zimnokrwistych. W pokazie wzięło udział 10 klaczy.  Doskonale wypielęgnowane i wspaniale pokazane, wzbudziły niewątpliwy podziw publiczności.
Mieszkańcy gminy oraz przybyli goście mogli zobaczyć ciekawy  program artystyczny oraz wieńce dożynkowe wykonane z kłosów, ziaren, owoców i warzyw, przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Kalinowo. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyły Sypitki  zajmując I miejsce. II miejsce zajął wieniec z sołectwa Pisanica, natomiast III miejsce wieniec przygotowany przez sołectwo Łoje. W nagrodę Sołectwa otrzymały dyplomy i bony pieniężne.

W konkursie na nalewkę Komisja konkursowa przyznała I miejsce dla Pani Małgorzaty Kulbackiej za „Malinowy likier”, II miejsce zajęła nalewka ”Biały kwiat” Pani Teresy Trubacz, natomiast III miejsce przypadło w udziale Pani Agnieszce Leszczyńskiej za „Pigwówkę”. Komisja przyznała również trzy wyróżnienia dla: Anny Olichwier za „Aroniówkę”, Małgorzaty Liszewskiej za „Miętówkę” i Anny Staniszewskiej za „Antonówkę”. Łącznie w konkursie na nalewkę wzięło udział  12 osób z 16 nalewkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi również  bony pieniężne. Nagrody za wieńce dożynkowe sołectw i w konkursie za nalewkę sfinansował Powiat Ełcki.

Bardzo widowiskowy okazał się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczestników projektu Równać Szanse 2015. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Mistrzostwa Gminy w rzucie jajkiem. Do konkursu zgłosiło się, aż 28 par! Najlepsi okazali się pan Andrzej i Agnieszka Malinowscy, którzy uzyskali najlepszy wynik – 22,5 metra! Emocji i dobrej zabawy nie zabrakło również w trakcie konkursów dla par. W trzech przygotowanych konkurencjach najlepsi okazali się Marta Kotarska i Konrad Milewski, którzy zajęli I miejsce. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok do wspólnej zabawy!

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook