A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazum w Kalinowie

20.10.201611:02

Anna

13 października 2016 r. w Gimnazjum w Kalinowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Kalinowo Andrzej Bezdziecki, sekretarz Gminy Mariusz Klepacki, pracownicy Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie, proboszcz parafii w Kalinowie ks. Albert Interewicz, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie gimnazjum.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Zdzisław Kobierecki. W swoim przemówieniu dokonał krótkiego podsumowania efektów pracy szkoły w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Gimnazjum w Kalinowie dobrze prezentuje się w regionie wśród tego typu szkół. Na egzaminach gimnazjalnych wyniki są porównywalne z wynikami w województwie, powiecie i gminie, a nawet lepsze – nasi uczniowie uzyskali z części przyrodniczej na ostatnim egzaminie najlepszy wynik w powiecie, a z języka polskiego zajęli III miejsce. Szkoła jest także przykładem dobrego wychowania młodzieży. Świadczy o tym opinia większości uczniów, rodziców i osób z zewnątrz, a przykładem może być postawa uczniów w szkole i poza nią. Szkoła roztacza także właściwą działalność opiekuńczą. Uczniowie czują się tu bezpiecznie. Efekty takiej pracy szkoła zawdzięcza dobremu przygotowaniu i zaangażowaniu nauczycieli. W tym miejscu dyrektor podziękował gronu pedagogicznemu. Na sukces szkoły pracują także rodzice i, przede wszystkim, uczniowie.       Następnie dyrektor szkoły podziękował organowi prowadzącemu, który stworzył bardzo dobre warunki do nauki. Na zakończenie przemówienia dyrektor gimnazjum złożył pracownikom szkoły i oświaty życzenia zadowolenia, spokoju i satysfakcji w pracy zawodowej oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Sześcioro nauczycieli  gimnazjum otrzymało nagrody z rąk dyrektora : Anna Denert, Leszek Kotarski, Magdalena Skorska – Sierotko, Joanna Tołwińska, Izabela Truszyńska i Ewa Wiszenko – Bednarowicz .

W dalszej części akademii głos zabrał Wójt Gminy Kalinowo Andrzej Bezdziecki. Złożył on wszystkim nauczycielom  życzenia z okazji DEN. Składając życzenia sukcesów w pracy, zwrócił uwagę na odpowiedzialność pedagogów w kształtowaniu postaw młodzieży. Następnie wręczył nagrodę Wójta Gminy Kalinowo nauczycielce gimnazjum Jadwidze Marcinowskiej oraz pracownikom Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie Panu Jackowi Bednarowiczowi, Pani Jolancie Olichwier oraz Pani Teresie Olichwier. Nauczyciele wysłuchali także życzeń przedstawicielki  Rady Rodziców.                                                                                           

 Na zakończenie uroczystości goście, nauczyciele i uczniowie obejrzeli część artystyczną pt. ,,Program wesoły na święto szkoły”. Przedstawienie przygotowali uczniowie gimnazjum pod kierunkiem Krystyny Podgórskiej i Ewy Eberhardt. Po przedstawieniu uczniowie złożyli życzenia i kwiaty na ręce dyrektora szkoły.

 

Gimnazjum w Kalinowie

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook