A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wizytacja kanoniczna księdza biskupa Jerzego Mazura w SP w Sypitkach

28.02.201710:51

Anna

22 lutego 2017 roku odbyła się w naszej szkole wizytacja kanoniczna księdza biskupa Jerzego Mazura. Pani dyrektor przywitała Go ciepłymi słowami zapewniając o realizacji wartości chrześcijańskich w programie wychowawczym szkoły.

Uczniowie wręczyli kwiaty i przedstawili montaż słowno - muzyczny nawiązujący do tegorocznego hasła duszpasterskiego "Idźcie i głoście". Następnie ksiądz biskup podziękował za możliwość bycia w naszej społeczności szkolnej. Opowiadał o swojej pracy misyjnej w Kazachstanie i w Afryce. Zachęcał do modlitwy za misje, podkreślał wartość godności człowieka i pogłębianie więzi rodzinnych. Odwołując się do wiersza z przedstawienia pt. "Plecak misjonarza" omówił owoce Ducha Świętego towarzyszące pracy misjonarzy i wolontariuszy. Nasze spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

SP w Sypitkach                                    

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2017 rok

17.02.2017

08:40

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2017

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

30.01.2017

09:48

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Golubka

07.11.2016

14:02

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Golubka, gmina Kalinowo, PROJEKT

Facebook