A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Dzień z Ekologią w SP w Sypitkach

28.04.201708:06

Anna

26 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sypitkach odbył się V Gminny Konkurs Ekologiczny zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek”  pod nazwą „Góry cud natury – z ekologią za pan brat” współfinansowany z budżetu Gminy Kalinowo, Powiatu Ełckiego i Rady Rodziców SP w Sypitkach.

W tym dniu odbyły się występy artystyczne „Na góralską nutę”. Dziewczynki z klas II – V pod kierunkiem Pani Agnieszki Haponik przygotowały i zaśpiewały 4 góralskie piosenki, a uczniowie klasy II pod kierunkiem pani Aliny Seroki zatańczyli Trojaka. Następnie artyści  wraz z  publicznością wspólnie zaśpiewali góralską piosenkę Owieczki.

Po występach odbył się V Gminny Konkurs Ekologiczny, w którym wzięły udział cztery sześcioosobowe drużyny uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kalinowo. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie Agnieszka Moroz i Aleksandra Waleryś.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – VI ze SP Borzymach, SP im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, ZS im. Jana Pawła II w Pisanicy oraz ze SP w Sypitkach.
Pierwszym zadaniem konkursowym był test wiedzy z zakresu ekologii i podstawowych wiadomości o polskich górach. Pozostałe zadania miały głównie charakter umiejętności praktycznych, z którymi dzielnie zmagały się drużyny. Odgadywano hasła, rozpoznawano górskie rośliny i zwierzęta chronione, rozwiązywano zagadki i krzyżówki, pakowano plecak na górskie wyprawy. Nie zabrakło też zadań o charakterze sportowym, a było to zwijanie wełny i poszukiwanie skamieniałości w „górskich jaskiniach”.
Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych drużyn był bardzo wyrównany. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywały poszczególne zadania. Po podsumowaniu punktów, zdobytych w poszczególnych konkurencjach, przyznano następujące miejsca:
I miejsce - drużynie ze Szkoły Podstawowej w Sypitkach,
II miejsce – drużynie ze Szkoły Podstawowej w Borzymach,
III miejsce – drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie,
IV miejsce – drużynie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pisanicy.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe.

Po konkursie dzieci zasiadły do wspólnego poczęstunku - kartaczy z surówkę oraz ciasta przygotowanego  przez członkinie Stowarzyszenia ,,Wokół Sypitek”.

Następnie wszyscy uczniowie SP w Sypitkach, uczestnicy konkursu oraz rodzice, dzieci i nauczyciele oglądali pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez OSP z Kalinowa. Pokaz odbył się dzięki zaangażowaniu naczelnika OSP pana Daniela Olichwiera oraz strażaków: Wojciecha Liszewskiego, Dawida Klicza, Kamila Kamińskiego i pana Tomasza Kłosa – właściciela przedsiębiorstwa Kasacja Pojazdów - Borzymy. Wszystkim panom serdecznie dziękujemy za profesjonalny pokaz i dostarczenie zebranym niezapomnianych wrażeń.

Uczniowie, którzy nie brali udziału w konkursie, pod opieką pań: Agnieszki Haponik, Anety Wiśniewskiej, Bożeny Rudziewicz, Moniki Zawistowskiej i Aliny Seroki sprzątali wyznaczone rejony. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w Dniu z Ekologią w Szkole Podstawowej w Sypitkach. Wyrazili nadzieję, że kolejne edycje tego święta odbędą się w Sypitkach w następnych latach.

 

SP w Sypitkach

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook