A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Czytelniczy Piknik Rodzinny w Kalinowie

07.06.201712:23

Anna

  IMG_1879www

   „Jak nie czytam, jak czytam”- pod takim hasłem w dniu 1.06.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie odbył się Czytelniczy Piknik Rodzinny. Impreza miała związek z realizacją projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 - rządowego programu, do którego szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym, otrzymując na zakup książek 15000 zł (12000 zł środki pochodzące z dotacji oraz 3000 zł wkładu własnego). Celem imprezy było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, promocja czytelnictwa, biblioteki szkolnej oraz nowości książkowych zakupionych z funduszy projektu.

      Piknik rozpoczął się przemarszem ulicami Kalinowa, podczas którego uczniowie zachęcali do czytania i promowali biblioteczny księgozbiór. Przebrania, rekwizyty i czytelnicze hasła miały związek z tytułami bądź tematyką popularnych w bibliotece książek. „Bardzo głodna gąsienica nieustannie nas zachwyca”, „Mamy kota na punkcie czytania”, „Elmer uczy, Elmer bawi, Elmer dużo frajdy sprawi”, „Ruszamy z kopyta po dobre książki”, „Mamy wilczy apetyt na książki”- te i inne okrzyki, pomimo deszczowej pogody, wprawiały manifestantów w dobry humor.

     Głównym punktem programu było zbiorowe czytanie książek, czyli próba bicia rekordu w masowym czytaniu w jednym momencie. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” ze względu na niesprzyjającą pogodę odbyła się na sali gimnastycznej.  Przyłączyli się do niej nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście - razem około dwieście osób. W dalszej części spotkania dyrektor szkoły p. Andrzej Pieńczykowski wręczył nagrody najlepszym czytelnikom biblioteki szkolnej.  

      Na zakończenie imprezy nauczyciele przeprowadzili ciekawe konkursy, zabawy i konkurencje inspirowane treścią lubianych i popularnych książek, natomiast rodzice zorganizowali i przyrządzili potrawy z grila. Mamy nadzieję, że tego typu akcje wpłyną na większe zainteresowanie naszych uczniów czytaniem książek i stanie się ono modne.

SP Kalinowo
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook