A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany
 

EUROPEJSKI DZIEŃ DZIECKA w Szkole Podstawowej w Sypitkach

07.06.201712:58

Anna

IMG_5250

1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sypitkach obchodziliśmy Europejski Dzień Dziecka, który stanowił połączenie obchodów Dnia Dziecka z Dniem Europejskim. Uczestnikami szkolnej imprezy byli uczniowie szkoły, zaproszeni rodzice oraz dzieci, które  w niedalekim czasie rozpoczną naukę w miejscowym oddziale przedszkolnym.

W programie Europejskiego Dnia Dziecka znalazły się atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych. Dzieci z klas 0 – III miały zapewnione rozmaite niespodzianki przygotowane przez panią animatorkę, która znakomicie wcieliła się w postać bajkowej Myszki Minnie i przeprowadziła szereg zabaw ruchowo – tanecznych. Uświetniła zabawę robieniem ogromnych baniek mydlanych,  balonowych zwierzaków oraz malowaniem twarzy. Następnie dzieci wzięły udział w rodzinnym turnieju sportowym, który przygotowała i przeprowadziła    p. Agnieszka Haponik, ucząca wychowania fizycznego w naszej szkole. W nagrodę za dzielne zmagania sportowe dzieci otrzymały słodycze oraz medale wykonane przez panią Agnieszkę Moroz i dziewczynki z klasy VI.

Natomiast starsi uczniowie z klas IV – VI, wspólną zabawę rozpoczęli od quizu wiedzy o krajach UE, który przeprowadziła pani Aneta Wiśniewska, nauczycielka języka angielskiego. Największą liczbę punktów w tej kategorii osiągnęli uczniowie: Paweł Kostyński (kl. IV) oraz Dominik Kleszczewski (kl. VI). Następnie wszystkie trzy klasy: IV, V i VI wzięły udział w turnieju sportowym. W międzyczasie jury, w którego skład weszli przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, rozstrzygnęło konkurs na najlepszy deser europejski. Wśród przysmaków znalazły się między innymi ciasta takie, jak: stefanka, rafaello, mleczna kanapka, 3-bit, tiramisu oraz lody włoskie po polsku. Zwycięskim deserem okazały się lody w wykonaniu Dominiki Wiśniewskiej z klasy VI. Ostatnim punktem programu były rodzinne kalambury, w których wzięli udział nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice i wychowawcy. Wśród kalamburowych haseł dominowały dwie kategorie: przysłowie oraz film. Gra miała bardzo wesoły charakter i dostarczyła wiele pozytywnych emocji, a ponadto stanowiła swoisty trening intelektualny dla uczestników.

Obchody Dnia Dziecka zakończyły się wspólnym posiłkiem, na który składały się: grochówka, kiełbaska z grilla oraz lody.

Każde dziecko biorące udział w zabawach i konkursach zostało nagrodzone symbolicznym upominkiem w postaci słodyczy oraz nagród rzeczowych, sponsorowanych przez lokalnych przedsiębiorców – pana M. Kamińskiego oraz panią E. Korzeniewską, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie. Ogromne podziękowania kierujemy również do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek”, które zasponsorowało koszt animacji dla dzieci. Z kolei rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu konkursowych deserów i poczęstunku  oraz współuczestnictwo w tym ważnym dla dzieci dniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook