A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

LGD Lider w EGO zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne

23.11.201708:28

Anna

W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”  naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych i warsztatowych, które mamy zamiar przeprowadzić na obszarze naszego działania (zgodnie z załączonym harmonogramem).

 Zakresy naborów planowane na 2017 r.:

 Lp.

Nr Celu zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Lider w EGO”

Cel zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Lider w EGO”

1

1.1

Rozwój przedsiębiorczości – Podejmowanie działalności gospodarczej

2

1.2

Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego – Wsparcie współpracy przedsiębiorstw lokalnych – sieć w zakresie usług turystycznych

3

2.1

Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

4

2.2

Udostępnianie infrastruktury lokalnej, kulturalnej wraz z zachowaniem obiektów dziedzictwa lokalnego LGD

5

2.3

Wsparcie innowacji na rzecz ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa przyrodniczego

6

3.1

Wsparcie inicjatyw na rzecz partnerskiej współpracy społeczności lokalnej w realizacji LSR

7

3.2

Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców LGD

 Potencjalni beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in. przedsiębiorcy, JST, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe)

 

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz warsztatów

Godz. 10.00 – Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: zakresy naborów, warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Godz. 12.00 – Warsztaty - Biznesplan

Lp

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

1.

Ełk

04.12.2017

10.00

 12.00

Urząd Gminy,

Ełk, ul. Kościuszki 28A

Sala Konferencyjna

2.

Olecko

06.12.2017

10.00

 12.00

LGD „Lider w EGO”

Olecko, Plac Wolności 2

Sala Konferencyjna

3.

Gołdap

07.12.2017

 10.00

12.00

Urząd Miejski

Gołdap, plac Zwycięstwa 14

Sala Konferencyjna

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

 

EU_POZIOM-Kolor

Pogoda

Komunikaty

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Prawdziska

19.04.2018

09:19

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r. nr GN.6840.2.2017.2018 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Prawdziska - termin przetargu 20.06.2018 r., godz. 10.00

Informacja o wyborze ofert na 2018 rok

22.02.2018

11:32

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2018

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy w 2018roku

06.11.2017

09:58

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Facebook