A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

XXXVI Sesja Rady Gminy

12.03.201808:45

Anna

Informuję, że 14 marca 2018 roku (środa), o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • podziału Gminy Kalinowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 • podziału Gminy Kalinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2018 roku,
 • wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sypitki – Wiśniewo Ełckie – Etap II",
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych  straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 - 2026,
 • zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok,
 • skargi na działalność Wójta  Pani Moniki Haraburda z dnia 05 lutego 2018 roku,

 

7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych i zapytania Sołtysów.                                   

8. Wolne wnioski. 

 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

 

EU_POZIOM-Kolor

Pogoda

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Prawdziska

19.04.2018

09:19

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r. nr GN.6840.2.2017.2018 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Prawdziska - termin przetargu 20.06.2018 r., godz. 10.00

Informacja o wyborze ofert na 2018 rok

22.02.2018

11:32

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2018

Facebook