A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

XXXVIII Sesja Rady Gminy

07.05.201810:32

Anna

Informuję, że 8 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Ocena zasobów pomocy społęcznej gminy Kalinowo za 2017 rok.

6.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • aktualności Studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego giny kalinowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zmiany uchwały Nr XXXVI/219/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2018 roku, w sprawie udzielenia dotacji Powoatowi Ełckiwmu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sypitki - Wiśniewo Ełckie - Etap II",
 • udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 - 2026,
 • zmian budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.                                   

10. Wolne wnioski. 

 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Prawdziska

19.04.2018

09:19

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r. nr GN.6840.2.2017.2018 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Prawdziska - termin przetargu 20.06.2018 r., godz. 10.00

Informacja o wyborze ofert na 2018 rok

22.02.2018

11:32

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2018

Facebook