A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia

11.09.201814:39

Anna

 

Gmina Kalinowo rozpoczęła realizację projektu  „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kalinowo i Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie do 3 sierpnia 2020 roku.

 

W ramach projektu Gmina Kalinowo otrzyma ponad 2 mln 700 tys. zł. Wartość projektu wynosi ponad 2 mln 983 tys., wkład własny gminy wynosi ponad 228 tys. zł. Gmina nie będzie musiała dołożyć do realizacji projektu ani złotówki.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Kalinowo:

 1. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kalinowie,
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy,
 3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach,
 4. Szkoła Podstawowa w Sypitkach.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 350 uczniów ze szkół podstawowych, podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 70 rodziców na terenie Gminy Kalinowo.

W trakcie realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych oraz informatycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele ze szkoleń. Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnym okresie rozwoju.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

 1. Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy
 2. Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia
 3. Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego.

Projekt Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

 

EU_POZIOM-Kolor

Pogoda

Komunikaty

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem poszkolnym w miejscowości Prawdziska

19.04.2018

09:19

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r. nr GN.6840.2.2017.2018 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, położonej w obrębie Prawdziska - termin przetargu 20.06.2018 r., godz. 10.00

Informacja o wyborze ofert na 2018 rok

22.02.2018

11:32

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2018

Facebook