A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Kolejny rok drogowych inwestycji

04.10.201811:41

Anna

6

 

W tym roku w gminie Kalinowo wybudowano 5 odcinków nowych dróg o łącznej długości ponad 2 kilometrów.  Jak co roku drogi są istotnym punktem w gminnym budżecie. W ubiegłym roku dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przebudowanych zostało sześć odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 7 km.

W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ubiegłym roku gmina Kalinowo zrealizowała inwestycje drogowe w miejscowościach Skomętno Wielkie, Ryczywół, Iwaśki, Wysokie - Zaborowo, a także w miejscowości Kucze. Wartość tych inwestycji  to kwota prawie 3,5 mln złotych, z czego prawie 64 proc. to środki pochodzące z dotacji unijnej.

Natomiast na przebudowę drogi gminnej w Prawdziskach zostało pozyskane dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt tej inwestycji to prawie 240 tys. zł, z czego 50 proc. to środki zewnętrzne. Realizacja tych inwestycji przyczyniła się nie tylko do poprawy stanu technicznego gminnych dróg, ale przede wszystkim wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, którzy codziennie z nich korzystają.

Również i w tym roku znacznie udało się poprawić stan gminnych dróg. Przebudowano blisko kilometrowy odcinek drogi Ginie-Grabowo. Wykonano tam nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienie powierzchniowe drogi, nawierzchnię poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wartość prac na tym odcinku pochłonęła ponad 843 tys. zł, z czego 50 % udało się pozyskać z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowana została również droga gminna na osiedlu w Piętkach. Powstała tam nowa jezdnia o nawierzchni asfaltowej, parkingi i chodniki. Wartość tych prac to około 350 tys. zł.

W tym roku w gminie Kalinowo udało się zrealizować jeszcze trzy inwestycje w infrastrukturę drogową. Powstała nowa droga gminna na osiedlu w Borzymach, przebudowano odcinek drogi w Golubiach oraz przebudowano drogę przez miejscowość Stare Cimochy. Łączna wartość tych trzech inwestycji to blisko 430 tys. zł.

Złożone są kolejne wnioski w różnych programach, m.in. na przebudowę drogi Wierzbowo- Witówka. Budowa dróg w gminie Kalinowo będzie nadal priorytetem w najbliższych latach.

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook