A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Doposażenie jednostek OSP w Gminie Kalinowo

29.11.201809:57

Anna

5W dniu 27 listopada 2018 r. w obecności Radnych Gminy Kalinowo, Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym sprzęt ratowniczy.

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowany był ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gmina Kalinowo złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W efekcie pozyskano środki na nabycie urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupione zostały defibrylatory AED, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna dla jednostek OSP Kalinowo, Pisanica, Borzymy i Milewo, dodatkowo dla OSP w Kalinowie zakupiono torbę ratowniczą, zestaw PSP  R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Całość projektu zamknęła się w kwocie 42 900,00 zł., z czego 99% wydatków  (tj. 42 471,00 zł.) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z  Funduszu Sprawiedliwości.

Ze środków MSWiA zakupiono zestaw poduszek pneumatycznych za kwotę 15 830,00 zł, który został przekazany dla OSP Milewo.

Gmina Kalinowo pozyskała również środki od Komendanta Głównego PSP. Dzięki tym środkom wykonano remont strażnicy w Kalinowie oraz zakupiono niezbędny sprzęt. OSP w Pisanicy otrzymała rękawice oraz ubrania specjalne, myjkę do węży, a także zestaw do ratownictwa na lodzie, a OSP w Borzymach rękawice oraz ubrania specjalne. Łączna kwota  dotacji to ponad 25 000,00 zł.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook