A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

III Sesja Rady Gminy

30.11.201813:35

Anna

Informuję, że 5 grudnia 2018 roku (środa), o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się III Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) powołania komisji rewizyjnej,

      2) powołania komisji skarg, wniosków i petycji,

      3) powołania komisji oświaty, zdrowia i porządku publicznego,

      4) powołania komisji rolnictwa i infrastruktury wiejskiej,

      5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2018 – 2026,

      6) zmian budżetu gminy na 2018 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.                                   

8. Wolne wnioski. 

 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook