A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

,,Spotkanie z choinką…”

25.01.201908:43

Anna

1

Zabawa choinkowa odbyła się 13.01.2019 r. w godz. od 11.00 do 17.00,  najpierw dla młodszych dzieci, a w dalszej części dla uczniów klas IV-VII. Tym razem miejscem zabawy nie była szkoła w Sypitkach. Społeczność szkolna, ale również lokalna, bawiła się w  nowej  świetlicy w Makosiejach. Była to więc impreza integrująca lokalne środowisko, którą swoją obecnością zaszczycili panowie: sekretarz gminy Kalinowo Mariusz Klepacki oraz radni: Tadeusz Suchański i Krzysztof Wiśniewski. O godz. 11.00, po powitaniu przez panią dyrektor L. Kraszewską, wszyscy uczestnicy zaczęli bawić się przy rytmach różnorodnej muzyki. Były zabawy integracyjne, korowody, kółeczka  i dyskotekowe tańce. Dzieci i dorośli uczestniczyli w zabawach i konkursach, np.: w tańcu  z krzesełkami, z kapeluszem, za udział w których otrzymywali ,,słodkie co nieco” ufundowane przez radę rodziców naszej szkoły. W trakcie zabawy wszyscy mogli skosztować słodkiego poczęstunku, który został przygotowany przez rodzinę pana radnego - Krzysztofa Wiśniewskiego.                                        

Wiele radości i przemiłych wrażeń, przyniósł tradycyjnie organizowany wśród dzieci konkurs na przebranie karnawałowe, w którym udział wzięło 19 dzieci. Jak zawsze dużym zaangażowaniem i pomysłowością wykazali się rodzice, przygotowując swoje pociechy do konkursu. Skrzętnie przygotowane przez nich bajecznie kolorowe i fantazyjne stroje zachwyciły publiczność i jury. Powołana komisja, oceniająca prezentacje dzieci, w składzie: pani dyrektor L. Kraszewska, pan sekretarz Mariusz Klepacki, oraz panie Agnieszka Moroz i Wiesława Kowalczyk, przyznała I, II, i III miejsca lub wyróżnienia poszczególnym uczestnikom konkursu.  Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i słodycze ufundowane przez radę rodziców naszej szkoły. Kolejną atrakcją zabawy choinkowej była wizyta św. Mikołaja, który obdarował prezentami nie tylko najmłodszych. Zakończeniem bardzo miłego spotkania z Mikołajem było wzniesienie razem z nim karnawałowego toastu szampanem Piccolo, który został ufundowany przez rodziców. Z inicjatywy pani Elżbiety Pawłowskiej, prezes SIW ,,Wokół Sypitek”,  rodzice uczniów, pani  dyrektor L. Kraszewska oraz absolwentka naszej szkoły, zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Choinka” na podstawie wiersza  Juliana Tuwima ,, Rzepka". Spontaniczna gra aktorów,  biorących udział w przedstawieniu, została nagrodzona przez publiczność uśmiechami, gromkimi oklaskami i fantastyczną atmosferą, jaka panowała na sali. Każda z postaci zagrana została wyjątkowo i oryginalnie. Świetną grę aktorów uzupełniły fantastyczne  stroje i rekwizyty, o które zadbali sami aktorzy. Wspaniałą  oprawę muzyczną przygotowała pani Marzena Kukla. Należą się ogromne podziękowania za kreatywność, poczucie humoru oraz zaangażowanie dla wszystkich, którzy przygotowali i zaprezentowali inscenizację ,,Choinka” pod czujnym okiem pani Eli Pawłowskiej. Podczas zabawy odwiedzili nas wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Kalinowa. Dzielono się dobrem - odbyła się licytacja swojskich serów wędzonych i miodu, zebrano datki do puszki. Zabawę choinkową, która była bardzo udana, zakończyły tańce oraz gry i zabawy uczniów kl. IV-VII. Świetna, wspólna zabawa z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników. Bardzo dziękujemy rodzicom za wszelką pomoc i zaangażowanie przy jej organizacji.

SP w Sypitkach

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook