A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

V Sesja Rady Gminy

13.03.201908:47

Anna

Informuję, że 15 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinowo,
 • reprezentowania Gminy Kalinowo w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów,
 • projektu planu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalinowo oraz określenia granic ich obwodów,
 • powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kalinowo w roku 2019,
 • rozpatrzenia protestu w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa w sołectwie Golubka,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo,     
 • przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu   administracji  rządowej,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata  2019 – 2027,
 • zmian budżetu gminy na 2019 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.                                   

8. Wolne wnioski. 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook