A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

VII Gminny Konkurs Ekologiczny

10.05.201908:14

Anna

   

30 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Sypitkach odbył się VII Gminny Konkurs Ekologiczny zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” pod nazwą „Śmieciu precz – z ekologią za pan brat” współfinansowany z budżetów: Gminy Kalinowo, Powiatu Ełckiego i Rady Rodziców SP w Sypitkach.

W tym dniu pani dyrektor serdecznie powitała przybyłych gości ze szkół w Pisanicy i Borzymach oraz wszystkich uczniów naszej szkoły i nauczycieli. Następnie przedstawiła działania realizowane w szkole w ramach w/w projektu. Dzieci z oddziału przedszkolnego zaśpiewały wesołą piosenkę W lesie. Potem zespół uczniów z klas I – IV przygotowany przez Panią Alinę Serokę wystąpił z przedstawieniem Zielony Kapturek.

Po występach odbył się VII Gminny Konkurs Ekologiczny, w którym wzięły udział trzy czteroosobowe drużyny uczniów klas I – IV ze szkół podstawowych z terenu gminy Kalinowo. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie Agnieszka Moroz i Aleksandra Waleryś. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – IV ze SP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach, SP im. Jana Pawła II w Pisanicy oraz ze SP w Sypitkach.
Pierwszym zadaniem konkursowym był test wiedzy z zakresu ekologii i szeroko rozumianych zagadnień dotyczących gospodarki odpadami. Pozostałe zadania miały głównie charakter umiejętności praktycznych, z którymi dzielnie zmagały się drużyny. Odgadywano hasła, segregowano odpady, wyławiano śmieci z „morza”, strącano kręgle. Tradycyjnie uczestnicy konkursu zbierali punkty grając w memo. Pierwszy raz w historii zmagań konkursowych uczniowie grali w podłogową grę planszową. Organizatorki konkursu zwróciły uwagę, że niektóre odpady można w pomysłowy sposób wykorzystać do wykonania prac plastycznych. Uczniowie zrobili figurki żółwi morskich wykorzystując do tego plastikowe butelki po napojach.
Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych drużyn był bardzo wyrównany. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywały poszczególne zadania. Po podsumowaniu punktów, zdobytych w poszczególnych konkurencjach, przyznano następujące miejsca:

I miejsce –drużynie ze Szkoły Podstawowej w Sypitkach
II miejsce – drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy
III miejsce – drużynie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach. 
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe.

Po konkursie dzieci zasiadły do wspólnego poczęstunku – kartaczy z surówkę oraz ciasta przygotowanego przez członkinie Stowarzyszenia ,,Wokół Sypitek”. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i wyrazili nadzieję, że kolejne edycje konkursu odbędą się w naszej szkole w następnych latach.

SP w Sypitkach

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook