A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Dzień Europejski w Sypitkach

13.05.201910:36

Anna

     

W dniu 08.05.2019 r. w  Szkole Podstawowej w Sypitkach obchodzony był Dzień Europejski. Główny cel, jaki przyświecał uroczystości, to promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które powinniśmy rozwijać oraz propagować uczenie się języków obcych przez całe życie. Wszystkie klasy I- VII oraz oddział przedszkolny wzięły udział w tym przedsięwzięciu. Ponadto do wspólnych obchodów szkoła zaprosiła uczniów klas  V-VII  Szkoły Podstawowej im. ks. J. Popiełuszki  w Borzymach. Cała uroczystość miała miejsce na terenie szkoły.  

  Obchody Dnia Europejskiego rozpoczęły się wysłuchaniem hymnu UE oraz krótkiej przedmowy na temat historii jej powstania, wygłoszonej przez panią Anetę Wiśniewską. Następnie uczniowie przystąpili do części konkursowej. Najmłodsi uczestnicy, tj. odział przedszkolny oraz klasy I- IV, wzięli udział w konkursie czytelniczym „ W zakątku baśni europejskich” oraz przygotowali prace plastyczne. Uczniowie klas V- VII obydwu szkół przygotowali prezentacje wybranych państw UE w formie plakatów, krótkich skeczy, tańców narodowych.        
 Pod czujnym okiem pani Anety Wiśniewskiej oraz pana Dawida Bondarenko - pracownika Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Olecku, działającego przy Warmińsko- Mazurskiej Izbie Rolniczej, odbył się turniej wiedzy o krajach UE „Euro Quiz”. Swoje umiejętności uczestnicy mogli zaprezentować również podczas konkursu na najsmaczniejszą potrawę pt. „Europejskie podróże kulinarne”. Podczas imprezy uczestnicy podziwiali występy taneczne zaprezentowane przez uczniów ze szkoły w Borzymach.    
Dmuchane zjeżdżalnie, słodkie niespodzianki, koło fortuny, gdzie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz inne atrakcje obchodów Dnia Europejskiego  ubarwiły czas nie tylko najmłodszym uczestnikom uroczystości, ale również tym starszym. Po przerwie obiadowej, podczas której wszyscy uczestnicy imprezy wzięli udział w grillu, jury wyłoniło zwycięzców w każdej konkurencji. Uczniom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.      
Nagrody i towarzyszące im atrakcje zostały zasponsorowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Olecku działającego przy Warmińsko- Mazurskiej Izbie Rolniczej na kwotę ok. 3000 zł.  Szkoła gościła przedstawicieli w/w instytucji panią Aleksandrę Ciechanowicz- Osiecką oraz pana Dawida Bondarenko, którzy uczestniczyli wspólnie ze społecznością szkolną w obchodach Dnia Europejskiego. Sponsorom serdeczne podziękowania złożyła pani
Leontyna Kraszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sypitkach  oraz nauczyciele ze SP w Sypitkach i Borzymach. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i wywołała sporo pozytywnych emocji wśród uczniów. Z pewnością była świetną formą relaksu z elementami zabawy i nauki.

SP w Sypitkach

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook