A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Dożynki Gminne

03.09.201908:03

Anna

IMG_7442

Rolnicy z Gminy Kalinowo świętowali zakończenie najważniejszych prac polowych i zebranie plonów 1 września br. w Kalinowie. Uroczystość  miała podwójny charakter: religijny zawiązany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą Święta w miejscowym kościele parafialnym. Rolnicy, samorządowcy i wszyscy zaproszeni goście wspólnie podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po Mszy Świętej, barwny korowód udał się na plac obchodów dożynkowych, gdzie Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki oraz Starościna i Starosta Dożynek – Jowita i Zbigniew Dębscy zainaugurowali dożynki.
 

Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne świętowanie. Nie zabrakło występów muzycznych, jak również artystycznych. Swój występ miały również dzieci i młodzież z terenu Gminy.

Mieszkańcy gminy oraz przybyli goście mogli zobaczyć ciekawy  program artystyczny oraz piękne wieńce dożynkowe wykonane z kłosów, ziaren, owoców i warzyw, przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Kalinowo. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyło KGW Kalinowo zajmując I miejsce. II miejsce zajął wieniec z sołectwa Pisanica, natomiast III miejsce ex aequo wieniec przygotowany przez sołectwo Makosieje i Stożne, a kolejne sołectwo Łoje. W nagrodę wykonawcy wieńców otrzymali dyplomy, a także bony pieniężne.

W konkursie na nalewkę Komisja konkursowa przyznała I miejsce dla Pani Marii Pietkiewicz  za „Malinówkę”, II miejsce zajęło „Pigwowe orzeźwienie” Pani Anny Olichwier, natomiast III miejsce przypadło w udziale Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu za nalewkę  „Aronia z wiśnią”. Łącznie w konkursie na nalewkę wzięło udział aż 19 osób z 23 nalewkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a także bony pieniężne. Nagrody za wieńce dożynkowe i w konkursie za nalewkę sfinansował Powiat Ełcki.

Tradycyjnie, jak co roku odbyły się Mistrzostwa Gminy w rzucie jajkiem. Do konkursu zgłosiło się 7 par. W tym roku nie udało się pobić rekordu gminy – 32 m, ale i tak zawody były bardzo emocjonujące. Najlepsza para - Marcin Szymulewski i Adam Grajewski - osiągnęła wynik 30,5 m. Emocji i dobrej zabawy nie zabrakło również w trakcie konkursów dla par. W przygotowanych konkurencjach najlepsi okazali się Marta i Krzysztof Zamojscy. Zwycięska para zajęła I miejsce i tym samym wygrała Voucher – wypożyczenie zatankowanego samochodu na weekend - przygotowany przez jednego ze sponsorów Škoda Fimot Ełk. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok do wspólnej zabawy!

W trakcie imprezy można było skosztować smacznych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Kalinowa, Borzym i Wierzbowa. Nie zabrakło również dobrej muzyki, na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły Kalina i Pisanica, a także gwiazdy: Skansen Band, Summer Night oraz DJ MIETEK. Na zakończenie imprezy zaprezentowano bardzo efektowny taniec z ogniem, który zrobił duże wrażenie na oglądających.

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook