A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Odpady

- INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE GMINY KALINOWO, WG STANU NA DZIEŃ 1.01.2019 r.

 - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY I MIEJSCU SKŁADOWANIA ODPADÓW ORAZ LOKALIZACJI PSZOK

- WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KALINOWO

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Miejscowości: Laski Wielkie, Mazurowo, Pisanica, Ryczywół, Romanowo

- Miejscowości: Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Stacze, Kucze, Czyńcze, Skrzypki, Lisewo, Jędrzejki, Romoty

Miejscowości: Długie, Skomętmo Wielkie, Kulesze, Wysokie, Zaborowo, Mikołajki, Golubka, Golubie, Szczudły

- Miejscowości: Koleśniki, Prawdziska, Krzyżewo, Grądzkie Ełckie, Dudki, Borzymy, Stożne

Miejscowości: Dorsze, Iwaśki, Marcinowo, Piętki, Kalinowo

Miejscowości: Stare Cimochy, Milewo, Zanie, Wierzbowo, Zocie, Kile, Turowo, Ginie, Maże

Spółdzielnie: Kalinowo, Pisanica, Borzymy – zabudowa wielolokalowa.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/253/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 5 lipca 2018 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • Nieruchomości zamieszkałe:

- 11,00 zł miesięcznie za odpady zmieszane od 1 osoby w gospodarstwie domowym

- 8,50 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie od 1 osoby w gospodarstwie domowym

  • Domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 - 132,00 zł za odpady zmieszane jako roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości,

 - 126,00 zł za odpady zbierane selektywnie jako roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości.


Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy Kalinowo:

93 9331 0004 0000 0200 0286 0008, płatne do ostaniego dnia każdego miesiąca
. Wyjątek stanowi roczna opłata ryczałtowa od nieruchomości, którą należy uiścić do 31 stycznia każdego roku.

 

DRUK DEKLARACJI

 

 

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook