A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

14.05.2020

09:44

Anna

O G Ł O S Z E N I E
dot. miejscowości: Długie, Dorsze, Ginie, Iwaśki, Kile, Marcinowo, Maże, Milewo, Prawdziska, Stare Cimochy, Turowo, Zanie, Zocie
W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz wydanymi rozporządzeniami w sprawie związanej z epidemią COVID-19,

Urząd Gminy Kalinowo zawiesza do odwołania odczyt wodomierzy przez inkasentów (nie dotyczy wodomierzy ze zdalnym odczytem).

Działania mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu i zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.


Stan wodomierzy prosimy podawać w następujący sposób:
Tel: (087) 621 87 71
 SMS: 669 978 862
mail: m.malinowska@kalinowo.pl


W przypadku nie podania stanu wodomierza do 20.05.2020 r. stan zostanie przyjęty na podstawie średniego zużycia

z ostatnich 6 miesięcy (dwa okresy rozliczeniowe) i na tej podstawie wystawimy fakturę.

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

12.05.2020

08:30

Anna

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

czytaj więcej »

12.05.2020

08:06

Anna

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie oraz Filia w Pisanicy od 12.05.2020 r. wznawiają obsługę czytelników. Udostępnianie i zwrot  zbiorów bibliotecznych będzie odbywał się zgodnie z " Procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie w trakcie epidemii COVID-19 ". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.  

Procedura - kliknij

GBP w Kalinowie

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

11.05.2020

08:37

Anna

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020 r. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Więcej informacji - kliknij

08.05.2020

07:54

Anna


Informujemy, iż od piątku (8.05.2020 r.) rozpocznie się dystrybucja maseczek ochronnych. Sołtysi Gminy Kalinowo rozdysponują je wśród mieszkańców powyżej 60 roku życia. Maseczki trafią również do ośrodków zdrowia oraz mieszkańców DPS-u.
 

Dziś kolejne spotkanie online Działaj Lokalnie

04.05.2020

12:43

Anna

4 maja odbędzie się drugi cykl spotkań online, tym razem warsztaty "Od pomysłu do projektu". Zachęcamy, aby uczestnicy przed warsztatem przygotowali kartkę i długopis.

Aby wziąć udział w spotkaniu o godz. 19:00, wystarczy na komputerze kliknąć w link:  meet.google.com/rse-spgz-xzd, można dołączyć przez telefon dzwoniąc na numer: 22 163 91 63 i podać PIN 970 557 739#.

Uczestnik spotkania zostanie przekierowany do nowego okna, gdzie będzie zapytany o zgodę na udostępnienie mikrofonu i kamery. Brak zgody spowoduje, że uczestnik nie będzie widziany i/lub słyszany. Nie przeszkadza to jednak w uczestniczeniu w spotkaniu, ale trudno będzie nam pracować warsztatowo. Następnie uczestnik będzie oczekiwać w tzw. poczekalni, aż gospodarz spotkania pozwoli na dołączenie. Uczestnicy mogą pisać na czacie, który znajduje się po prawej stronie ekranu (ikona z chmurką), mogą zadawać pytania (po włączeniu mikrofonu).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook