A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki z wotum zaufania i absolutorium

02.07.2019

11:57

Anna

Zmienione przepisy o samorządzie terytorialnym zobowiązują Wójta Gminy do przedstawienia Radnym i Mieszkańcom, w terminie do 30 maja, raportu o stanie gminy. Taki raport za 2018 r. został przedstawiony przez wójta Gminy Andrzeja Bezdzieckiego. Na sesji w dniu 27 czerwca, po zakończeniu debaty nad przedmiotowym raportem , Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania wójtowi Gminy Kalinowo. Wszyscy radni poparli też uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium  za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy

26.06.2019

14:15

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy (termin składania dokumentów: 10.07.2019 r., godz. 15.00) - pobierz ogłoszenie

X Gminna Liga Piłki Nożnej

25.06.2019

12:05

Anna

pilka

Rusza X edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kalinowo. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania drużyn chcących uczestniczyć w rozgrywkach kolejnej Ligi. Ostateczny termin zgłoszenia drużyny to 30 czerwca 2019 r., do godziny 9.50. Początek rozgrywek 30 czerwca (niedziela) na stadionie w Pisanicy ok. godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!!

REGULAMIN

VII Sesja Rady Gminy

24.06.2019

09:55

Anna

Informujemy, że 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej »
Wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

24.06.2019

07:56

Anna

plakat_kolonie

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

 Wypoczynek odbędzie się  w czterech turnusach:

I turnus (pozostało 6 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 37/39, 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  04.07.2019 – 14.07.2019.

II turnus (pozostało 12 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  24.07.2019 – 03.08.2019.

III turnus (pozostało 9 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się  w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym " Lider" w Lesku ul; Jana Pawła II 18  w terminie  14.08.2019 – 24.08.2019. ( Bieszczady)

IV turnus (pozostało 14 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane w terminie  20.08.2019 – 30.08.2019.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook