A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

XI Memoriał im. Henryka Litwickiego w halowej piłce nożnej

04.04.2019

09:08

Anna

pilka

Serdecznie zapraszamy na XI Memoriał im. Henryka Litwickiego, który odbędzie się 7 kwietnia (niedziela) o godz. 12.00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pisanicy. Zgłoszenia drużyn w dniu zawodów od godz 11.30.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa oraz do kibicowania zawodnikom!

REGULAMIN

Seminarium "Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej"

02.04.2019

08:37

Anna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza na seminarium w Olecku pn. ,,Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej” 12 kwietnia 2019 r., godz. 10 00 , Olecko, Aleja Zwycięstwa 10.

PROGRAM SEMINARIUM

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

10.00 – 10.15 Otwarcie seminarium

Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału Olecko W-MODR z siedzibą w Olsztynie

10.15 – 10.45 Sanitarne uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku

10.45 –11.45 Rolniczy handel detaliczny (RHD) - wymogi formalne, procedura rejestracji, zasady produkcji i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.40 Prawno-podatkowe uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej. Sprzedaż żywności przez rolników w świetle prawa podatkowego

Przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Olecku

12.40 – 13.10 Możliwości finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej i inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020

Przedstawiciel WMODR – Jadwiga Weisbrod

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 09.04.2019 r. na adres e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl lub telefonicznie 665 892 311.

E-usługi w Urzędzie Gminy Kalinowo

28.03.2019

14:38

Anna

Szanowni Państwo,

aktualnie w Urzędzie trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

LINK DO ANKIETY - https://goo.gl/forms/aIR016NvcoEB81I72

Dziękujemy!

Po raz dziesiąty rusza konkurs Działaj Lokalnie!

26.03.2019

12:33

Anna

logo_DL

Chcielibyście zmienić coś w Waszym środowisku? Macie ciekawy pomysł na zaangażowanie mieszkańców okolicy w działania wspólnotowe? Działacie w jednej z miejscowości powiatu ełckiego lub gminy Świętajno w powiecie oleckim?

Jeżeli odpowiedzieliście pozytywnie na te pytania, to konkurs Działaj Lokalnie jest właśnie dla Was!

W konkursie Działaj Lokalnie 2019 wspierane są projekty społeczne, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po wcześniejszym uzgodnieniu z ESA STOPA).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Świętajno i miasto Ełk oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na http://stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie w zakładce „Do pobrania” oraz https://www.facebook.com/stopa.elk.

Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi 55 000,00 zł.

Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl

czytaj więcej »
Super Sołtys 2019

25.03.2019

11:25

Anna

img-5984-picture5c950a812a351

W piątek, 22 marca 2019 r. na uroczystej gali w Olsztynie wręczone zostały tytuły "SuperSołtysa 2019".  Plebiscyt został zorganizowany przez Grupę WM, a laureatów wybrali w głosowaniu czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Rozmaitości Ełckich”.

Tytuły SuperSołtysa zostały nadane we wszystkich powiatach regionu. SuperSołtysem powiatu ełckiego został pan Tadeusz Suchański – były sołtys sołectwa Makosieje, a drugie miejsce zdobył pan Marek Nalewajko, sołtys sołectwa Wierzbowo!

Serdecznie gratulujemy!!!

19.03.2019

08:26

Anna

 

Urząd Gminy Kalinowo i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie na tematy:

"Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019",

"Ochrona wód przez zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego",

"Rolnictwo ekologiczne i działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne".

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2019 r. (czwartek), 

o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie.

Zapraszamy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze ofert na 2019 rok

25.02.2019

13:43

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań własnych Gminy Kalinowo w roku 2019

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

04.02.2019

11:58

Anna

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2019 roku

29.10.2018

08:46

Anna

 Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2019 r.

04.10.2018

14:35

Anna

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku - pobierz

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Facebook