A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Powszechny Spis Rolny 2020

18.06.2020

14:42

Anna

spis rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Więcej informacji na stronie: bip.kalinowo.pl.

Więcej na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Spływ Kajakowy Czarna Hańcza 2020

17.06.2020

11:45

Anna

Termin 29.06-03.07.2020

Organizator zapewnia:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z 15 letnim doświadczeniem (nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, kierownik)
- opiekę medyczną
- nocleg i wyżywienie w atrakcyjnym na atrakcyjnym polu namiotowym z pełnym węzłem sanitarnym
- transport
- ubezpieczenie NNW
- bardzo atrakcyjny program(zajęcia survivalowe, plenerowe, sportowe)
- wycieczki krajoznawczo turystyczne (Klasztor w Wigrach, Muzeum Wigier, Zwiedzanie Wigierskiego Parku Narodowego, Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, śluzy Kanału Augustowskiego)

- ciekawe szkolenia (Szkolenie i nauka bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych, Szkolenie z topografii oraz posługiwania się mapami i GPS) 

Bezpłatny spływ kajakowy.
Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie składki członkowskiej. Liczba miejsc ograniczona. 

PLAKAT

WISŁA 2020, wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego

17.06.2020

11:42

Anna

Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki oraz Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR organizuje wypoczynek letni w Wiśle. Miejsce zakwaterowania Ośrodek Wypoczynkowy ORION.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Cena TYLKO 650 zł. Termin 10-20.07.2020 r. 
Cena bez dofinansowania z KRUS 1250 zł
Organizator zapewnia:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z 15 letnim doświadczeniem (nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, kierownik)
- opiekę medyczną
- nocleg i wyżywienie w atrakcyjnym pensjonacie (trampoliny, sala zabaw dla dzieci, ogród z altana, tenis stołowy, piłkarzyki, jadalnia, miejsce na grilla i ognisko)
- transport
- ubezpieczenie NNW
- bardzo atrakcyjny program(zajęcia survivalowe, Baseny TROPIKANA Hotel Gołębiewski, zajęcia plenerowe, zajęcia sportowe)
- wycieczki krajoznawczo turystyczne (Dolina Białej Wisełki, Barania Góra, Wielka Czantoria, Skrzyczne, Skocznia im. Adama Małysa, Rezerwat Przyrody Wisła, Muzeum Trofeów Adama Małysza , Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, Pałac Myśliwski Habsburgów)
- całodniowa wycieczka do ENERGYLANDII!!!
Liczba miejsc ograniczona.

PLAKAT

Zakopane 2020, wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego

17.06.2020

11:37

Anna

Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki oraz Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR organizuje wypoczynek letni w miejscowości Małe Ciche 6 km od Zakopanego. Miejsce zakwaterowania Galicówka.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Cena TYLKO 650 zł.
Termin 07-17.07.2020 r. 
Cena bez dofinansowania z KRUS 1250 zł.

 

czytaj więcej »
Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

16.06.2020

10:02

Anna

bs elk

 

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

- rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:

 

22.06.2020 (poniedziałek), nazwiska od A do M (włącznie)
23.06.2020 (wtorek), nazwiska od N do Ż (włącznie)


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

GOPS w Kalinowie informuje, iż w miesiącu czerwcu zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe będą płatne na konta w dniu 24.06.2020 r. (środa).

XIII Sesja Rady Gminy

10.06.2020

12:54

Anna

Informujemy, że 17 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na pandemię Covid-19, Sesja Rady Gminy odbędzie się bez udziału sołtysów oraz gości.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook