A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Sypitki w "Tropico"

28.10.2016

11:10

Anna

25 października 2016 r. dzieci z klas I – III i oddziału przedszkolnego przy SP  w Sypitkach wyjechały do sali zabaw „Tropico” w Ełku. Do wspólnej zabawy zostały zaproszone również młodsze dzieci, które na co dzień nie chodzą do przedszkola. Opiekę nad dziećmi podczas zabaw sprawowały wychowawczynie oraz chętni rodzice.

czytaj więcej »
III Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kalinowo

25.10.2016

11:11

Anna

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Kalinowo do udziału w kolejnym nocnym turnieju piłki nożnej, który odbędzie się 29 października (sobota) na boisku przy Szkole Podstawowej w Kalinowie. Początek rozgrywek zaplanowano na godz. 17.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu turnieju od godz. 16.45 u pana Leszka Kotarskiego.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Smacznie, zdrowo i sportowo!

25.10.2016

09:10

Anna

Grupa Nieformalna Kalina realizuje projekt Smacznie, zdrowo i sportowo. Pierwsze efekty projektu są. Jak zdrowo żyć – uczestniczki już wiedzą, po spotkaniu z dietetykiem. Sportowo jest cały czas – na zajęciach nordic walking i fitnessie na świeżym powietrzu! 

czytaj więcej »
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

24.10.2016

14:23

Anna

DSC02510Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. W tym roku Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały następujące pary:

czytaj więcej »
XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo

21.10.2016

08:05

Anna

W minioną sobotę i niedzielę prawie 120 zawodników rywalizowało w Pisanicy w XIII Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. Na turniej przybyli tenisiści z trzech województw z tak odległych miejscowości jak Olsztyn, Maków Mazowiecki czy Białystok.

czytaj więcej »
Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazum w Kalinowie

20.10.2016

11:02

Anna

13 października 2016 r. w Gimnazjum w Kalinowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Kalinowo Andrzej Bezdziecki, sekretarz Gminy Mariusz Klepacki, pracownicy Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie, proboszcz parafii w Kalinowie ks. Albert Interewicz, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie gimnazjum.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook