A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

Świadczenie 500+ nowy okres świadczeniowy

19.01.2021

12:09

Anna

Prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można złożyć:

 • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.


Świadczenie Dobry Start - nowy okres świadczeniowy

Wnioski na Dobry Start będzie można składać od 1 lutego 2021 r. do 30 listopada 2021r.,

 • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych elektronicznie;
 • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej papierowej formie.


Termin wypłaty świadczenia dobry start w 2021 r.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie:

 • od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi w okresie lipiec-sierpień 2021 r.;
 • od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Terminy przyjmowania wniosków na zasiłek rodzinny pozostają bez zmian, od 1 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 87 629 89 60.

 

15.01.2021

16:16

Anna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kalinowo,

Informujemy, iż od dnia 15 stycznia br. rozpoczyna się rejestracja do szczepień przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, a od 22 stycznia 2021 r. osób, które ukończyły 70 lat.

W Urzędzie Gminy Kalinowo została uruchomiona infolinia, gdzie - po uprzednim zarejestrowaniu się w punkcie szczepień oraz wyznaczeniu daty i godziny szczepienia – można będzie zamówić telefonicznie transport, pod numerem telefonu 87/621 87 65.

Transport przenaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby samotne, starsze niemające możliwości samodzielnego lub przy udziale członka rodziny, dojazdu do punktu szczepień).

 

 

 

Informacja dotycząca szczepień przeciw COVID-19

13.01.2021

14:17

Anna

15 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienie przeciwko COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. 

Adres punktu szczepień na terenie Gminy Kalinowo:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" w Pisanicy, Pisanica 58, 19-314 Kalinowo.

Istnieją 3 możliwości zapisu na szczepienie przeciw COVID-19:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.

W tym momencie ustalane są szczegóły dotyczące szczepień na terenie Gminy Kalinowo. Będziemy na bieżąco publikowali kolejne informacje.

Przed szczepieniem każda osoba będzie musiała mieć wypełniony Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19, który można pobrać poniżej i wypełnić przed zgłoszeniem się na szczepienie.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 – kliknij i pobierz

Szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze szczepieniem znajdują się tutaj.

 

 

ARiMR: KGW rozliczają się z dotacji

07.01.2021

12:19

Anna

csm_logoARiMR_2020_SLIDER2_02_aeb8cafd93

 

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła – w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
 • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Uwaga! Nowe rachunki bankowe

05.01.2021

12:04

Anna

zmiana rachunku

 

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają funkcjonować indywidualne numery rachunków bankowych prowadzone dla poszczególnych podatników

W związku z powyższym informujemy, iż:

- do celów wpłat podatków lokalnych zostały utworzone indywidualne konta podatników, które będą podane do wiadomości w decyzji wymiarowej, która zostanie przesłana podatnikom na początku 2021 roku;

- do celów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również zostaną utworzone indywidualne konta bankowe, które będą przesłane wraz z informacją o wysokości opłaty na początku 2021 roku;

- do celów opłat za wodę i ścieki, także utworzone są indywidualne rachunki bankowe, które będą podane do wiadomości na wystawianych fakturach.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za wodę i ścieki należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualne rachunki bankowe.

Informację w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kalinowo, pod numerami tel.: (87) 621 87 73 (podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub (87) 621 87 71 (opłata za wodę).

Informujemy również o zmianie bieżącego rachunku bankowego.

Od 1 stycznia 2021 r. pozostałe wpłaty należy wnosić na rachunek bankowy:

Gmina Kalinowo - 93 9331 0004 0020 0235 9302 0001.

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

- opłat za najem i dzierżawę, opłat za wynajem pomieszczeń handlowych, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłat za sprzedaż działek, budynków i lokali;

- opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej.

Rachunki bankowe prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Ełku; Oddział w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo.

Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca

04.01.2021

12:07

Anna

                                                           

Zapraszamy do korzystania z Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca stworzonej z myślą o wszystkich, którzy chcą przeglądać i regulować swoje zobowiązania wobec urzędu on - line.

Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca to portal integrujący wszystkie dane z innych systemów, informacje o świadczonych e-usługach przez ePUAP, spersonalizowane dane podatkowe.

 

                                                                                                                                     

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor