A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Prośba o wypełnienie ankiety

31.01.2020

11:07

Anna

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” powinna ocenić działania w zakresie oceny funkcjonowania naszego biura, które mieści się w Olecku przy Placu Wolności 2. Ankietę kierujemy do mieszkańców obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju, dlatego prosimy o zamieszczenie informacji o ankietach na stronie www gminy poprzez skopiowanie poniższego adresu do ankiety.

Jeśli będą jakieś pytania, uwagi to proszę o kierowanie ich e-mailowo na adresbiuro@liderwego.pl, telefonicznie (87) 610-11-83.

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 6.02.2020 r.

Wypełnienie ankiety zajmie zaledwie kilka minut!

Link do ankietyhttps://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ebc8f5fe&&b=d9ce20f82&&c=82ac99a0

Prezes LGD Lider w EGO Jarosław Franczuk

Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów i rodziców z gminy Kalinowo

22.01.2020

14:00

Anna

tenis

We wtorek, 28 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów i rodziców z gminy Kalinowo - „Ferie na sportowo z tenisem stołowym”.  

Początek turnieju o godz. 10.00. Organizatorzy udostępnią rakietki, dla tych którzy ich nie posiadają. Więcej informacji w regulaminie.

REGULAMIN

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnej zabawy!

28 finał WOŚP w Kalinowie

17.01.2020

12:19

Anna

www

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz drugi zagrała w Kalinowie. Do zbiórki dołączyli się także wolontariusze z Pisanicy. Dziękujemy tym, którzy z nami w tym dniu byli i dorzucili swoje „serduszko” do akcji. Zebraliśmy kwotę 7 364,03!! Podwoiliśmy wynik z ubiegłego roku! Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Wójta Andrzeja Bezdzieckiego za wsparcie i przekazanie przedmiotów na licytację. Szczególne podziękowania kierujemy do pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinowie za duże zaangażowanie, 11 blach przepysznego ciasta i fanty na licytację za kwotę ok. 800 zł.

czytaj więcej »
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

13.01.2020

12:43

Anna

Wójt Gminy Kalinowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2020 rok. Termin składania ofert upływa dnia 7 lutego 2020 r. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kalinowo lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo. Decyduje data wpływu oferty.

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

08.01.2020

11:24

Anna

FB_IMG_1578229663570

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook