A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

XVI Sesja Rady Gminy Kalinowo

29.12.2020

14:07

Anna

Informujemy, że 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Zgodnie z wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią Covid-19, oraz bezpieczeństwem uczestników, Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo podjął decyzję o ograniczeniu uczestników biorących udział w Sesji Rady Gminy Kalinowo w dniu 30 grudnia 2020 roku.

czytaj więcej »

22.12.2020

08:13

Anna

 

Na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego życzymy odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro.

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim Betlejemski blask na każdy dzień         Nowego 2021 Roku.

 

                                                                                                                                                                                                            Stroik na Boże Narodzenie – Łódź Telekwiaciarnia

Dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy

21.12.2020

11:13

Anna

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kalinowo, za święto - 26 grudnia 2020 roku, przypadające w dniu wolnym od pracy. (Zarządzenie nr 41.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo). 

 

Konkurs "Sternik. Cała naprzód!"

21.12.2020

09:54

Anna

Bank Gospodarstwa Karjowego we współpracy z partnerami organizoje konkurs pod nazwą Sternik. Całą naprzód! Głównym celem konkursu jest nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) lub NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, które najsprawniej żeglowały podczas sztormu COVID-19.

To konkurs dla liderów, którzy mimo niesprzyjających okoliczności potrafili utrzymać bezpieczny kurs, którzy planują długoterminowo,  patrzą za horyzont, którzy teraz mogą wypłynąć na szerokie wody i/lub powrócić do działania na pełnych obrotach.

Kapituła konkursu, wyłoni spośród wytrawnych żeglarzy biznesu te firmy lub jednostki, które – mimo sztormu COVID-19 - utrzymały bezpieczny kurs, a ostatnie nawałnice wzmocniły ich zespoły. Nagrodzimy tych, którzy najlepiej wykorzystują dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płynności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych warunków rynkowych.

Założeniem konkursu jest pokazanie liderów w regionie. Poznanie ich historii pozwoli innym skorzystać z ich wiedzy i zebranych doświadczeń. Pokaże, jak można dostosowywać usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

Uczestnicy konkursu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, będą mogli umocnić relacje z klientami, partnerami biznesowymi i kooperantami oraz promować swoją markę dzięki możliwości posługiwania się znakiem konkursu Sternik. Cała naprzód!


Link do strony konkursu https://www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod/.

Powiat gołdapski realizuje projekt: „Moja działalność gospodarcza”

18.12.2020

07:28

Anna

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia,  zamieszkałych na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego:

- bezrobotnych,

- biernych zawodowo,

- pracujących na umowach krótkoterminowych, z niskimi dochodami,

- ubogich pracujących.

Wsparcie w ramach projektu:

- szkolenie,

- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł,

- finansowe wsparcie pomostowe do 1 150 zł przez 10 miesięcy.

Zaplanowane są dwie edycje: pierwszy nabór - 7-13 stycznia 2021 r., drugi nabór - 10-14 stycznia 2022 r.

Więcej informacji: w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, pok. nr 30 tel. 87 615 44 30 lub 504 159 881 oraz na stronie projektu www.dotacje.powiatgoldap.pl.

 

PLAKAT

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

10.12.2020

10:59

Anna

bs elk

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

  - rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w następujący sposób:

  • 15.12.2020 (wtorek) nazwiska od A do M (włącznie)
  • 16.12.2020 (środa) nazwiska od N do Ż (włącznie);

- zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe wypłacone będą na konta w dniu 14.12.2020 r. (poniedziałek).


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.

Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor