A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Urząd Gminy Kalinowo zawiesza przyjmowanie interesantów

16.03.2020

11:44

Mariusz

Znalezione obrazy dla zapytania: komunikat zdjęcia

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID -19 (koronawirus) Urząd Gminy Kalinowo informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem spraw pilnych.

W sprawach pilnych przybycie do Urzędu Gminy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem obsługującym sprawę lub z Sekretariatem Urzędu Gminy.

Alternatywnym sposobem komunikowania się z pracownikami Urzędu jest droga elektroniczna wiadomość e-mail; ug@kalinowo.pl

Powyższa decyzja ma na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem i bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy.

O dalszych decyzjach będziecie  Państwo informowani na bieżąco.

 

Numery bezpośrednie telefonów do pracowników Urzędu Gminy Kalinowo dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://bip.kalinowo.pl/public/?id=165217

12.03.2020

09:27

Anna

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iż zaplanowane na

19 marca 2020 r.  w Kalinowie

spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego

gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych

Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”

zostało odwołane.

Wynika to z potencjalnego zagrożenia spowodowanego rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19.

Zaplanowane spotkanie odbędzie się
w późniejszym terminie.

gaz system

 

11.03.2020

11:46

Anna

Dzien_Soltysa

Z okazji Dnia Sołtysa,
wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim
pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności,
dużo zdrowia, optymizmu oraz satysfakcji
z wykonywanej funkcji.
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania
za Waszą pracę
i zaangażowanie w działalność
na rzecz rozwoju
i poprawy jakości życia
mieszkańców i całej społeczności gminy.

 

Andrzej Bezdziecki

Wójt Gminy Kalinowo

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Facebook