A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

29.04.2020

12:33

Anna

W związku z panującą epidemią i jej skutkami, w dniu wczorajszym (28.04.2020 r.), odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kalinowo, na którym omówiona została bieżąca sytuacja oraz funkcjonowanie Gminy Kalinowo. W trakcie posiedzenia zostało wypracowane wspólne stanowisko dotyczące, m.in.:

1. skrócenia czasu oświetlenia ulicznego w Gminie Kalinowo - od zmierzchu do 23.30, po tej godzinie latarnie zostaną wyłączone, zmiana ta przyniesie oszczędności i zniweluje mniejsze wpływy do budżetu Gminy;

2. dystrybucji maseczek ochronnych tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a więc do szkół, ośrodków zdrowia, mieszkańców DPS-u oraz seniorów.

ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu

29.04.2020

12:29

Anna

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło prawie 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu ich wypłat w kampanii 2019 przeznaczono 75 mln zł.

Do 29 kwietnia 2020 r. ARiMR wypłaciła około 62 mln zł dla ponad 56 tys. rolników.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

Wyższe Kwalifikacje Lepsza Praca

28.04.2020

09:43

Anna

ZDZ zaprasza do udziału w projekcie "Wyższe Kwalifikacje Lepsza Praca". Projekt skierowany jest do osób mieszkających w subregionie ełckim tj. w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim lub węgorzewskim, w wieku 30 lat i więcej, spełniających określone kryteria. Więcj informacji na plakacie poniżej.

 

 

PLAKAT

PDGO wznawia przyjmowanie odpadów

28.04.2020

09:30

Anna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje, że od środy (29 kwietnia 2020 r.), wznawia przyjmowanie selektywnie wydzielonych odpadów, dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) w Siedliskach k/Ełku oraz trzech Stacji Przeładunkowych w Olecku, Kośmidrach k/Gołdapi i Białej Piskiej.

Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) będą dostępne dla mieszkańców – DWA RAZY W TYGODNIU – zgodnie poniższym harmonogramem

1) PDGO w Siedliskach k/Ełku:

w środę – w godz. 7:00-17:30
w sobotę – w godz. 7:00-13:30

2) PDGO w Kośmidrach k/Gołdapi:

w środę – w godz. 7:00-16:30
w sobotę – w godz. 7:00-13:30

3) PDGO w Olecku:

w środę – w godz. 7:00-16:30
w sobotę – w godz. 11:00-13:00

4) PDGO w Białej Piskiej:

w środę – w godz. 7:00-14:30
w sobotę – w godz. 8:00-10:00.

PISMO

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na spotkania w internecie dla wnioskodawców Działaj Lokalnie

27.04.2020

13:52

Anna

W tym roku, ze względu na zakaz zgromadzeń organizujemy spotkania dla wnioskodawców w internecie – na spotkania można dołączyć mając komputer z głośnikami i mikrofonem albo smartfona.

Spotkania odbędą się w 3 blokach tematycznych, a każde z nich organizowane będzie rano (o 10:00) i wieczorem (19:00) – do wyboru dla uczestników.

czytaj więcej »
Usuwanie folii rolniczych

27.04.2020

09:07

Anna

Informujemy, iż Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" zawarł umowę z NFOŚiGW  Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"". Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. O przebiegu procedury przetargowej i ewentualnym otwarciu PSZOK-ów będą Państwo informowani na bieżąco.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook