A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Zbiórka na poczet ufundowania Sztandaru

14.02.2020

08:30

Anna

W odpowiedzi na prośbę Komitetu ds. ufundowania sztandaru, zamieszczamy apel z prośbą o wsparcie.

sztandar

 

 

 

 

 

Program Aktywni Obywatele – spotkanie informacyjne

13.02.2020

07:45

Anna

10 lutego ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wynosi 30 milionów euro. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. W dniu 27 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej, ul. Kościuszki 27 A, w godz. 15.00-18.30.

 

czytaj więcej »
Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

10.02.2020

12:30

Anna

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

czytaj więcej »
Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF

03.02.2020

12:00

Anna

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

czytaj więcej »
Prośba o wypełnienie ankiety

31.01.2020

11:07

Anna

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” powinna ocenić działania w zakresie oceny funkcjonowania naszego biura, które mieści się w Olecku przy Placu Wolności 2. Ankietę kierujemy do mieszkańców obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju, dlatego prosimy o zamieszczenie informacji o ankietach na stronie www gminy poprzez skopiowanie poniższego adresu do ankiety.

Jeśli będą jakieś pytania, uwagi to proszę o kierowanie ich e-mailowo na adresbiuro@liderwego.pl, telefonicznie (87) 610-11-83.

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 6.02.2020 r.

Wypełnienie ankiety zajmie zaledwie kilka minut!

Link do ankietyhttps://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ebc8f5fe&&b=d9ce20f82&&c=82ac99a0

Prezes LGD Lider w EGO Jarosław Franczuk

Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów i rodziców z gminy Kalinowo

22.01.2020

14:00

Anna

tenis

We wtorek, 28 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów i rodziców z gminy Kalinowo - „Ferie na sportowo z tenisem stołowym”.  

Początek turnieju o godz. 10.00. Organizatorzy udostępnią rakietki, dla tych którzy ich nie posiadają. Więcej informacji w regulaminie.

REGULAMIN

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do wspólnej zabawy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Facebook