A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

23.12.2019

09:39

Anna

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej,
rodzinnej atmosferze.

Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy, by każdy dzień nadchodzącego 2020 roku sprzyjał realizowaniu wszystkich Państwa
planów i zamierzeń,
zarówno tych osobistych
jak i
zawodowych.

STROIK-BOZE-NARODZENIE-SWIETA-bialy-adwentowy

XI Sesja Rady Gminy

16.12.2019

07:43

Anna

Informujemy, że 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej »

11.12.2019

10:03

Anna

sowik

X nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

09.12.2019

11:24

Anna

Informujemy, że 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 12.30, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się X nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

czytaj więcej »
Spotkanie dla rolników

04.12.2019

10:37

Anna

Informujemy, iż 11 grudnia br. o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Wierzbowo odbędzie się spotkanie informacyjno – instruktarzowe dla rolników. Prowadzący spotkanie przede wszystkim omówią zasady bezpiecznej obsługi zwierząt gospodarskich. Uzupełnieniem wykładu będzie projekcja filmu pt. "Dobre praktyki związane z chowem i bezpieczną obsługą zwierząt gospodarskich". Ponadto pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Ełku udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Kasy. Rolnicy otrzymają materiały popularyzatorskie z zakresu prewencji wypadkowej. Spotkanie zakończy się konkursem wiedzy o bhp w rolnictwie, którego laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PT KRUS w Ełku. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. 87 629 04 12 (Dariusz Mońko).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Facebook