A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

23.03.2020

07:55

Anna

csm_logoARiMR_2020_SLIDER2_02_aeb8cafd93

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie/urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

czytaj więcej »
Pomoc sąsiedzka – dla potrzebujących w okresie epidemicznym

19.03.2020

14:09

Anna

Znalezione obrazy dla zapytania: komunikat zdjęcia

 

Ze względu na trudny czas zagrożenia koronawirusem zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do wspierania sąsiadów – seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów w sklepie, czy aptece.

Osoby zdrowe przy zachowaniu zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom – osobom starszym - niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Jeżeli ktoś z Państwa nie ma zapewnionej pomocy swojej rodziny, bliskich, czy sąsiadów, a jest osobą, która nie jest w stanie sama zrobić sobie niezbędnych zakupów, gdyż jest osobą niepełnosprawną, ma trudności z poruszaniem się, itp., prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów:

669 978 858,

669 978 842.

 

Uwaga! PDGO – zamknięte do odwołania

19.03.2020

11:23

Anna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z uwagi na obecną sytuację panującą na całym świecie spowodowaną Koronawirusem COVID-19 oraz wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego informuje, że od dnia 18 marca 2020 r. zamyka dla mieszkańców dostęp do Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) w Siedliskach oraz trzech Stacjach Przeładunkowych w Olecku, Kośmidrach i Białej Piskiej.

Działania te są środkiem zapobiegawczym ze względu na stan podwyższonego ryzyka i nie odbiegają od tych, które są stosowane w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarowaniem odpadami na terenie Polski.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo nie jest zagrożony i
nie ulega zmianie.

Uwaga! Zmiana terminu wypłat świadczeń z GOPS w Kalinowie

17.03.2020

09:18

Anna

bs elk

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

- rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:


18.03.2020 (środa) nazwiska od A do M (włącznie)
19.03.2020 (czwartek) nazwiska od M do Ż (włącznie)


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

Urząd Gminy Kalinowo zawiesza przyjmowanie interesantów

16.03.2020

11:44

Mariusz

Znalezione obrazy dla zapytania: komunikat zdjęcia

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID -19 (koronawirus) Urząd Gminy Kalinowo informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem spraw pilnych.

W sprawach pilnych przybycie do Urzędu Gminy wymaga wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem obsługującym sprawę lub z Sekretariatem Urzędu Gminy.

Alternatywnym sposobem komunikowania się z pracownikami Urzędu jest droga elektroniczna wiadomość e-mail; ug@kalinowo.pl

Powyższa decyzja ma na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem i bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy.

O dalszych decyzjach będziecie  Państwo informowani na bieżąco.

 

Numery bezpośrednie telefonów do pracowników Urzędu Gminy Kalinowo dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://bip.kalinowo.pl/public/?id=165217

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo w 2020 roku

12.11.2019

08:16

Anna

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Facebook