A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

22.07.2020

10:48

Anna

KALINOWO-31.07

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

15.07.2020

13:47

Anna

bs elk

 

BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

- rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w następujący sposób:

 

20.07.2020 (poniedziałek), nazwiska od A do M (włącznie)
21.07.2020 (wtorek), nazwiska od N do Ż (włącznie)


W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

GOPS w Kalinowie informuje, iż w miesiącu lipcu zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe będą płatne na konta w dniu 22.07.2020 r. (środa).

Wystartowała Gminna Liga Piłki Nożnej

08.07.2020

09:38

Anna

DSC_0570

5 lipca, na boisku w Pisanicy rozegrano pierwsze mecze w ramach jedenastej edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej.  W tym roku w rozgrywkach bierze udział 10 drużyn z terenu Gminy Kalinowo.

czytaj więcej »
XI Gminna Liga Piłki Nożnej

03.07.2020

10:08

Anna

pilka

Rusza XI edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kalinowo. Początek rozgrywek 5 lipca (niedziela) na stadionie w Pisanicy o godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie i zgłoszenie drużyn chcących uczestniczyć w rozgrywkach kolejnej Ligi o godz. 9.45.

Serdecznie zapraszamy!!

 

03.07.2020

10:05

Anna

plakat_konkurs_foto_PS_v04_C_Obszar roboczy 1

Komunikat

30.06.2020

13:00

Anna

indeks - komunikat

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje:

  • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są od 01-07-2020 r. drogą elektroniczną, od 01-08-2020 r. w formie papierowej.
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są od 01-07-2020r. drogą elektroniczną, od 01-08-2020 r. w formie papierowej.
  • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+) przyjmowane są od  01-07-2020r. w formie elektronicznej od 01-08-2020r. w formie papierowej.
  • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01-02-2021 r. drogą elektroniczną, a od dnia 01-04-2021 r. w formie papierowej.  

W razie wątpliwości dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalinowie aby uniknąć zdublowania wniosków na bieżący okres zasiłkowy tel. (87) 629-89-60.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2021 rok

15.10.2020

09:50

Anna

- Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo na 2021 rok

- Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Facebook