A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

04.01.2021

11:18

Anna

Na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Kalinowo jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok. Przyjęcie budżetu poprzedzone było pracami komisji Rady.

Planowane na 2021 rok dochody wynoszą 31 868 968,49 zł, natomiast wydatki sięgają 35 798 835,61 zł . Deficyt wynosi 3 929 867,12 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

czytaj więcej »
XVI Sesja Rady Gminy Kalinowo

29.12.2020

14:07

Anna

Informujemy, że 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Zgodnie z wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią Covid-19, oraz bezpieczeństwem uczestników, Przewodniczący Rady Gminy Kalinowo podjął decyzję o ograniczeniu uczestników biorących udział w Sesji Rady Gminy Kalinowo w dniu 30 grudnia 2020 roku.

czytaj więcej »

22.12.2020

08:13

Anna

 

Na zbliżające się Święta Narodzenia Pańskiego życzymy odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro.

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim Betlejemski blask na każdy dzień         Nowego 2021 Roku.

 

                                                                                                                                                                                                            Stroik na Boże Narodzenie – Łódź Telekwiaciarnia

Dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy

21.12.2020

11:13

Anna

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Kalinowo, za święto - 26 grudnia 2020 roku, przypadające w dniu wolnym od pracy. (Zarządzenie nr 41.2020 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo). 

 

Konkurs "Sternik. Cała naprzód!"

21.12.2020

09:54

Anna

Bank Gospodarstwa Karjowego we współpracy z partnerami organizoje konkurs pod nazwą Sternik. Całą naprzód! Głównym celem konkursu jest nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) lub NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, które najsprawniej żeglowały podczas sztormu COVID-19.

To konkurs dla liderów, którzy mimo niesprzyjających okoliczności potrafili utrzymać bezpieczny kurs, którzy planują długoterminowo,  patrzą za horyzont, którzy teraz mogą wypłynąć na szerokie wody i/lub powrócić do działania na pełnych obrotach.

Kapituła konkursu, wyłoni spośród wytrawnych żeglarzy biznesu te firmy lub jednostki, które – mimo sztormu COVID-19 - utrzymały bezpieczny kurs, a ostatnie nawałnice wzmocniły ich zespoły. Nagrodzimy tych, którzy najlepiej wykorzystują dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płynności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych warunków rynkowych.

Założeniem konkursu jest pokazanie liderów w regionie. Poznanie ich historii pozwoli innym skorzystać z ich wiedzy i zebranych doświadczeń. Pokaże, jak można dostosowywać usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

Uczestnicy konkursu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, będą mogli umocnić relacje z klientami, partnerami biznesowymi i kooperantami oraz promować swoją markę dzięki możliwości posługiwania się znakiem konkursu Sternik. Cała naprzód!


Link do strony konkursu https://www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod/.

Powiat gołdapski realizuje projekt: „Moja działalność gospodarcza”

18.12.2020

07:28

Anna

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia,  zamieszkałych na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego:

- bezrobotnych,

- biernych zawodowo,

- pracujących na umowach krótkoterminowych, z niskimi dochodami,

- ubogich pracujących.

Wsparcie w ramach projektu:

- szkolenie,

- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł,

- finansowe wsparcie pomostowe do 1 150 zł przez 10 miesięcy.

Zaplanowane są dwie edycje: pierwszy nabór - 7-13 stycznia 2021 r., drugi nabór - 10-14 stycznia 2022 r.

Więcej informacji: w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, pok. nr 30 tel. 87 615 44 30 lub 504 159 881 oraz na stronie projektu www.dotacje.powiatgoldap.pl.

 

PLAKAT

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor