A A A A

Gmina Kalinowo

 • Panorama miasta z lotu ptaka
 • Jezioro, plaża i domek letniskowy
 • Publiczne obchody kościelne
 • Bele siana na polu
 • Kosciol w Kalinowie
 • Bociany

Wiadomości

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

19.10.2020

14:38

Anna

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

czytaj więcej »
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

16.10.2020

11:38

Anna

DSC0661811

 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. W tym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały następujące pary:

 1. Henryka i Bogdan Chełmińscy
 2. Janina i  Bogusław Czerepko
 3. Jadwiga i  Marian Dębscy
 4. Bogumiła i Tadeusz  Dobrydnio
 5. Teresa i Antoni  Draźba
 6. Halina i Ryszard Haraburda
 7. Zofia i Józef Kotowscy
 8. Wanda i Henryk Łojewscy
 9. Leonarda i Stanisław Mieńkowscy
 10. Jadwiga i Janusz Moniuszko
 11. Ewa i Andrzej Niedźwieccy
 12. Halina i Henryk Sulżyccy.
czytaj więcej »
"Pod biało-czerwoną"

15.10.2020

08:30

Anna

pod bialo-czerwona

Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na Gminę Kalinowo w akcji „Pod biało – czerwoną”, której organizatorami są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów wraz z flagami dla każdej gminy, która uzyska wymaganą liczbę głosów. O udziale danej gminy w projekcie zadecyduje zaangażowanie mieszkańców, aby przystąpić do projektu nasza gmina zgodnie z regulaminem musi uzyskać minimum 100 głosów.

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wejść na stronę https://bialoczerwona.www.gov.pl/ i oddać swój głos.

To już wszystko, ale możesz zrobić więcej. Namów do tego samego inne osoby z Twojej okolicy – każdy głos się liczy!

Głosy mogą oddawać wszyscy mieszkańcy gminy – w tym osoby niepełnoletnie. Zachęcamy, zróbcie to jak najszybciej.

Głosować można do dnia 11 listopada 2020 r. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

14.10.2020

08:18

Anna

9002_kwiaty_dream_8003_001_2

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy administracji i obsługi

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom Oświaty życzę wiele radości, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

   Dziękuję za trud i poświęcenie wykazywane w codziennych obowiązkach pedagogiczno-wychowawczych, zwłaszcza w tym niepewnym
i wymagającym czasie. Pragnę również podziękować za wsparcie uczniów
w rozwijaniu uzdolnień, pasji i zainteresowań,
a także inicjowanie twórczych działań.

Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,
z którymi dzielicie się swoją wiedzą.
Przede wszystkim jednak życzę dobrego zdrowia.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne,
spokojne,
pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                                                                                                                                               Andrzej Bezdziecki

                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Kalinowo

"Pasjonatki z Mazur

09.10.2020

14:11

Anna

6

Grupa Pasjonatki z Mazur zaprasza serdecznie na spotkanie w ramach projektu "Dzielimy się pasją". Odbędzie się ono 10.10.2020 r. o godz. 9:00 w Domu Kultury.

 

czytaj więcej »
"Czytanie inspiruje"

09.10.2020

10:37

Anna

01

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Mazurskie Krajobrazy Kultury" realizuje projekt kulturalny "Czytanie inspiruje". Projekt ma na celu popularyzowanie czytelnictwa oraz integrację środowiskową i międzypokoleniową mieszkańców gminy Kalinowo. W ramach przedsięwzięcia przewidziano warsztaty czytelnicze i plastyczne, spotkania z autorami książek oraz pokazy etnograficzne.

 

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor