A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

20.09.2017

10:15

Anna

W najbliższą niedzielę, tj. 24 września 2017 r. odbędą się kolejne Powiatowe Zawody Sportowo -Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu ełckiego. W tym roku gospodarzem zawodów jest Gmina Kalinowo. Przedstawiciele drużyn OSP zmagać się będą na boisku w Pisanicy. Początek imprezy o godz. 10.00.

Zapraszamy do kibicowania naszym drużynom OSP!!!

MDP chłopców z Kalinowa na 1 miejscu w województwie!

20.09.2017

09:05

Anna

IMG_0352

W sobotę 16 września na stadionie miejskim w Iławie odbyły się Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Powiat Ełcki reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Kalinowa.

 

czytaj więcej »
Projekt „Inwestuję w siebie”

12.09.2017

08:55

Anna

Trwa rekrutacja do projektu "Inwestuję w siebie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - PLAKAT

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

12.09.2017

08:50

Anna

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018       - pobierz

Petycja ws. IV edycji konkursu „Wzorowa Łazienka”

12.09.2017

08:47

Anna

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Urząd Gminy Kalinowo publikuje odwzorowanie cyfrowe petycji złożonej dnia 5 września 2017 r. Dokument znajduje się poniżej.

Skan petycji z dn. 5.09.2017 r.

Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

08.09.2017

12:55

Anna

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o szczepieniu lisów wolno żyjących - INFORMACJA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor