A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Czytelniczy Piknik Rodzinny w Kalinowie

07.06.2017

12:23

Anna

  IMG_1879www

   „Jak nie czytam, jak czytam”- pod takim hasłem w dniu 1.06.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie odbył się Czytelniczy Piknik Rodzinny. Impreza miała związek z realizacją projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 - rządowego programu, do którego szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym, otrzymując na zakup książek 15000 zł (12000 zł środki pochodzące z dotacji oraz 3000 zł wkładu własnego). Celem imprezy było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, promocja czytelnictwa, biblioteki szkolnej oraz nowości książkowych zakupionych z funduszy projektu.

czytaj więcej »
Mazurski Słowik

06.06.2017

10:55

Anna

indeks

Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie serdecznie zapraszają na II Przegląd Piosenki Ludowej  „Mazurski Słowik” który odbędzie się 8.06.2017 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie.

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych w regionie

06.06.2017

08:34

Anna

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ w ramach wsparcia finansowego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego realizuje obecnie II etap zadania pt. ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’.

czytaj więcej »
Bezpieczne wakacje 2017

31.05.2017

12:18

Anna

IMG_2700

Dnia 26 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach odbyło się spotkanie z mł. asp. Krzysztofem Kowalczykiem – dzielnicowym rejonu XV. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie, podzieleni na grupy wiekowe I – III i IV – VI.

czytaj więcej »
Wyjazd edukacyjny w góry

29.05.2017

14:19

Anna

IMG_4693

Szkoła Podstawowa w Sypitkach  od 1 marca do 30 czerwca 2017r. realizuje projekt „Góry cud natury – z ekologią za pan brat” napisany przez SWIW „Wokół Sypitek”, współfinansowany z budżetu gminy Kalinowo, budżetu Powiatu Ełckiego oraz budżetu Rady Rodziców SP w Sypitkach.

czytaj więcej »
Jubileusz Banku Spóldzielczego w Ełku

26.05.2017

09:53

Anna

P1010233

19 maja br. Bank Spółdzielczy w Ełku obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Od tylu lat Bank Spółdzielczy jest obecny w życiu gospodarczym i społecznym mieszkańców Powiatu Ełckiego, ciesząc się zaufaniem szerokiego grona społeczeństwa.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

Komunikaty

Informacja dotycząca konsultacji Programu Współpracy na 2021 rok

15.10.2020

09:50

Anna

- Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

                     - Projekt Programu współpracy

                     - Formularz konsultacji

Informacja o wyborze oferty na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

25.05.2020

14:45

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o wyborze ofert na 2020 rok

28.02.2020

13:02

Anna

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

11.02.2020

11:24

Anna

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

Facebook