A A A A

Gmina Kalinowo

  • Panorama miasta z lotu ptaka
  • Jezioro, plaża i domek letniskowy
  • Publiczne obchody kościelne
  • Bele siana na polu
  • Kosciol w Kalinowie
  • Bociany

Wiadomości

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

24.10.2016

14:23

Anna

DSC02510Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. W tym roku Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały następujące pary:

czytaj więcej »
XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo

21.10.2016

08:05

Anna

W minioną sobotę i niedzielę prawie 120 zawodników rywalizowało w Pisanicy w XIII Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo. Na turniej przybyli tenisiści z trzech województw z tak odległych miejscowości jak Olsztyn, Maków Mazowiecki czy Białystok.

czytaj więcej »
Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazum w Kalinowie

20.10.2016

11:02

Anna

13 października 2016 r. w Gimnazjum w Kalinowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Kalinowo Andrzej Bezdziecki, sekretarz Gminy Mariusz Klepacki, pracownicy Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie, proboszcz parafii w Kalinowie ks. Albert Interewicz, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie gimnazjum.

czytaj więcej »
Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2016

08:24

Anna

tulipanyZ okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej pracy pedagogicznej.  
Życzę wszystkim wytrwałości, satysfakcji z wyników pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

                                                                             Andrzej Bezdziecki

                                                                             Wójt Gminy Kalinowo

Straty w 2016 r.

12.10.2016

09:42

Anna

W związku ze stratami spowodowanymi wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy Rząd uruchomił kolejny mechanizm pomocy skierowany do producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez zjawiska o charakterze klęskowym. Można starać się o pomoc finansową, więcej informacji w piśmie poniżej.

PISMO

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

10.10.2016

12:13

Anna

29 września 2016 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum w Kalinowie. Uczniowie klasy I a i b złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą godnymi członkami społeczności szkolnej.

czytaj więcej »
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Administratorem danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez Wójta Gminy Kalinowo.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 87 621 87 60 ,e-mail: sekretariat@kalinowo.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

1.      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa    żądania/wniosku.

2.      W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

•   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

•  ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

3.      W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

•   na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

•   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

4.      W przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy, Serwer SMS  – państwa dane osobowe przetwarzane są:

•   wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,

•   na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

•   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

•   przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

•   przez okres wymagany przepisami prawa,

•   do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

•   do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Spis

Rada Gminy

17.12.2015

19:04

maxus

czytaj więcej »
Urząd

17.12.2015

19:03

maxus

czytaj więcej »
O Gminie...

17.12.2015

19:02

maxus

czytaj więcej »

serwis sms

EU_POZIOM-Kolor